فایل فلش رسمی V-Hope (46B) Readed

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدDevice Brand : China Telecom (V-Hope)
Device Manufact.: 46B
Device Model : msm8610_t470_46b
Device CPU : MSM8610
Device IntName : msm8610_t470_46b
Device Version : 4.3
CU_SWVer : 46B
Device Compile : 11/30/2015 10:07:09 AM
Device Project : msm8610_T470_46B_V1_05_20151130_ar
Device ExtInfo : 46B
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: