از آنجا که گوشی.های تلفن همراه به ابزارهای جدیدی برای اطلاع رسانی در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه تبدیل شده.اند، از آنها به عنوان آخرین جنگ افزارها و اسلحه.ها در برابر فقر و گرسنگی یاد می.شود.
به گزارش اخبار خارجی موبنا، گروهی از دانشجویان دانشگاه ایلینویز آمریکا، چندین فیلم ویدیویی تهیه کرده.اند که روش.های ساده. و ارزان قیمتی برای توسعه و بهبود زندگی مردم کشورهای در حال توسعه آموزش می.دهد.
یکی از این فیلم.ها کشاورزانی را نشان می.دهد که چگونه از دانه درخت زیتون تلخ، حشره.کش طبیعی تولید می.کنند.
به گفته باری پیتنریج، یکی از اعضای این تیم، از زمان امکان دسترسی کاربران کشورهای جهان سوم به اینترنت، انقلابی در روش دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات رخ داد و هم اکنون با دسترسی بیشتر به تلفن.های همراه مخصوصا در کشورهای در حال توسعه این روش.ها پیشرفته.تر و بهتر شده است.
می افزود: تلفن.های همراه امروزه در کشورهای جهان سوم در دسترس همه اقشار جامعه است و همه افراد در همه سطوح اجتماعی و فرهنگی از آنها استفاده می.کنند. از این رو، محققان به فکر استفاده از تلفن های همراه برای اطلاع رسانی و ابداع روش.های آموزشی کرده.اند.
در ویدیوی دیگری چگونگی روش.های محافظت از دانه.ها در برابر آفت.های حشره آموزش داده می.شود.
به گفته تولوپو اگونبیاد، عضو دیگر این تیم، یکی از مهم.ترین ویژگی.های طرح اطلاع رسانی با استفاده از تلفن.های همراه سرعت زیاد در پراکندگی اطلاعات است.
پس از ساخت ویدیوها، این تیم اقدام به انتشار ویدیوها بر روی تلفن.های همراه کرد و پیامدهای پس از آن را بررسی .کرد.
بر اساس مطالعات این گروه تحقیقاتی، در طول یک ماه این ویدیو میان 118 نفر در 50 روستای مختلف منتشر شد. این تیم معتقد است چنین طرحی اگرچه نیاز به سرمایه گذاری اندک دارد اما تاثیر شگرفی بر آموزش روش.های مختلف به مردم کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
پس از انتشار این ویدیوها، کشاورزان را از یک گوشی به گوشی دیگری از طریق فناوری بلوتوث بی.سیم انتقال دادند.
بر اساس بررسی رفتار افراد در این طرح، آنها دریافتند که تاثیر ویدیوها هنگامی که به اشکال غیر رسمی منتشر می.شود سودمندتر خواهد بود.
تولوپو اگونبیاد معتقد است، اطلاع رسانی به این روش با برخی مشکلات نیز روبه رو است زیرا برخی از آنها توانایی خواندن ندارند اما با تصاویر انیمیشنی این نوع اطلاع رسانی ساده.تر می.شود.
بر این اساس، تیم ایلینویز در حال ارایه روشی است که با استفاده از تصاویر انیمیشنی به کشاورزان آموزش دهند. حتی آنها به این فکر افتاده.اند که از زبان محلی مناطق مختلف استفاده کرده و انیمیشن.ها را به زبان محلی بسازند.
به گفته یکی از اعضای تیم ایلینویز، هنگامی که مردم این تصاویر را با لهجه محلی ببنیند بر روی روش انبارداری و ساخت انبار غله هم تاثیر می.گذارد و به این ترتیب فکر می.کنند که این انیمیشن.ها فقط برای آنها و مختص آنها ساخته شده است.
تیم ایلینویز معتقد است این روشی است که با استفاده از فناوری.های ارزان.قیمت و مقرون به صرفه امکان پذیر است.

موضوعات مشابه: