محققان می گویند که سیگنال های تلفن های همراه ممکن است توضیح کاهش ناگهانی جمعیت زنبورهای عسل جهان باشد که نقش برجسته ای را در تکثیر و پرورش محصولات کشاورزی و باغبانی دارند.

تلفن همراه است ممکن است یک وسیله فوق العاده عالی برای میلیون ها نفر در سرتاسر جهان باشد اما آن قاتل جمع کثیری از زنبورهای عسل شده است.

محققان می گویند که سیگنال های تلفن های همراه ممکن است توضیح کاهش ناگهانی جمعیت زنبورهای عسل جهان باشد که نقش برجسته ای را در تکثیر و پرورش محصولات کشاورزی و باغبانی دارند.

بر طبق آزمایش های صورت گرفته محققان متوجه شدند زمانی که زنبورها در معرض سیگنال ها و امواج تلفن همراه قرار می گیرند حرکت زیگزاگ واری به خود می گیرند و ناگهان سقوط می کنند.

هنگام برقراری تماس تلفنی از طریق موبایل زنبورها حرکت مواج با حالات10 برابر سریعتر را اجرا می کنند اما هنگام خاموشی تلفن یا در حالت انتظار آنها به صورت نرمال رفتار می کنند.