انتساب 26 حرف به 256 ستون در اكسل
مترجم: امين ايزدپناه
هنگامي كه بحث برچسب*گذاري 256 ستون در يك worksheet اكسل پيش مي*آيد، حروف الفبا – با 26 حرف – براي اين كار كافي به نظر نمي*رسند. براي رفع اين مشكل، اكسل حروف خانه*ها را در ارجاع ستون دو برابر مي*كند پس ستون AA بلافاصله پس از ستون Z مي*آيد. پس از اين ستون نيز ستون*هاي AB، AC، و به همين ترتيب تا AZ مي*آيند. پس از ستون AZ، شما ستون BA را مشاهده مي*كنيد، و سپس BB، BC، و به همين ترتيب. بر طبق اين سيستم براي دوتايي كردن حروف ستون، 256امين (و آخرين) ستون worksheet ستون IV* است. اين سيستم به آخرين سلول از هر worksheet ارجاع سلول IV65536 را منتسب مي*نمايد.

موضوعات مشابه: