با بکار بستن ترفندهاي زير در کار خود با نرم افزار word سرعت بخشيد :
1-
با فشردن کليد shift + f5 مي*توانيد به قسمتي از متن که بتازگيتغييري در آن ايجاد کرده ايد برويد. فشردن مجدد اين کليدها شما را به قسمت*هايتغيير يافته قبلي متن مي*برد.
2-
اگر فرمت قسمتي از متن را تغييرداده ايد، مثلا رنگ يا نوع فونت آن را عوض کرده ايد و حالا مي*خواهيد به همان وضعيتپيش فرض word برگردانيد، مي*توانيد آن بخش از متن را انتخاب و کليدهاي ctrl + spacebar را فشار دهيد.
3-
وقتي مي*خواهيد بخشي از متن را انتخابنمائيد، مي*توانيد کلمه alt را پائين نگه داريد و با ماوس drag کنيد. اين کار باعثمي شود عمل انتخاب به صورت مستطيل شکل انجام شود و سرعت شما به طرز چشمگيري افزايشيابد.
4-
وقتي در حال تايپ کردن يک متن انگليسي هستيد و به دنبال مترادفيک کلمه خاص مي گرديد، کافيست نشانگر را در کنار و يا در زير کلمه مربوطه ببريد وکليدهاي shift + f7 را فشار دهيد. با اين کار فهرستي از کلمات مترادف آن کلمه خاصنمايش داده مي*شود.
5-
در پنجره print preview شما مي*توانيد پيش ازپرينت گرفتن ، پيش نمايشي از فايل خود را ببينيد. براي انجام تغييرات در همين صفحه،کافيست روي آيکون magnifier کليک نمائيد تا اجازه تصحيح در متن به شما داده شود.
6-
اگر مي*خواهيد همزمان دو بخش مختلف از يک document را ببينيد،مي*توانيد فايل مربوطه را در نرم افزار word باز کرده، ماوس را بالاي فلش موجود دربالاي نوار لغزان نگه داريد تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازي با دو فلش در بالا وپائين آن درآيد. آنگاه کليک کرده و بدون رها کردن ماوس آن را به سمت پائين بکشيد. حال صفحه به دو قسمت تقسيم مي*شود که در هر دو بخش همان فايل نمايش داده مي*شود وهمزمان مي*توانيد دو بخش مختلف فايل را ببينيد و ويرايش کنيد.
7-
فرضکنيد يک فايل طولاني داريد و پيدا کردن مطالب برايتان دشوار، کافيست گزينه document map را از منوي view انتخاب کنيد تا فهرستي از عناوين document شما را نشان دهد. حال با کليک بر هر عنوان به آن قسمت از فايل خود پرش مي*کنيد


موضوعات مشابه: