شرکت Intelligent Mechatronic Systems یک وسیله همراه به نام iLane ارائه نموده است که به رانندگان کمک می.کند بتوانند SMS و ایمیل.های خود را در هنگام رانندگی مطالعه کنند.
شرکت Intelligent Mechatronic Systems یک وسیله همراه به نام iLane ارائه نموده است که به رانندگان کمک می.کند بتوانند SMS و ایمیل.های خود را در هنگام رانندگی مطالعه کنند. iLane دستگاهی است که با فناوری بلوتوث سیستم.های موبایل سازگار است و با استفاده از بلندگوهای ماشین، متن پیام.های SMS و ایمیل را برای راننده روخوانی می.کند. در حقیقت iLane امکان تولید صدا از متن را روی گوشی.های موبایل فراهم می.کند. این ویژگی سبب می.شود رانندگان از وقت خود بهتر استفاده کنند و در هنگام رانندگی تمرکز کافی داشته باشند. این وسیله که بیشتر شبیه یک Access point است، از تمامی استانداردها و پروتکل.های ارتباطی روی تلفن.های همراه پشتیبانی می.کند و قادر است با تمامی تجهیزات ماشین که دارای فناوری بلوتوث هستند، ارتباط برقرار نماید و آن.ها را مدیریت کند.موضوعات مشابه: