پزشکان بریتانیا درباره خطراستفاده از تلفن همراه، در فضای آزاد به هنگام رعد وبرق هشدار داده اند.

درگزارش نشریه پزشکی بریتانیا، به مورد یک دختر پانزده ساله اشاره شده که هنگامی که در یک پارک وسیع درهوای طوفانی سرگرم صحبت با تلفن همراه بود در اثر صاعقه دچار جراحات جدی شده بود.

این دختر نوجوان که هیچگونه خاطره ای از حادثه نداشت دچار ایست قلبی شده و پس از اینکه به او تنفس مصنوعی داده بودند مجددا به هوش آمده بود.

اکنون که یک سال از این حادثه می گذرد این دخترکه هنوز روی صندلی چرخدار است دارای مشکلات جسمی متعدد و لطمه مغزی است.

پرده گوش این دختر جوان، که تلفن همراه روی آن قرار داشت، پاره شده و شنوایی اش از بین رفته است. نظر متخصصین این است که فلزی که در دستگاه تلفن به کار برده شده سبب هدایت امواج به طرف شخص می شود.

پزشکانی که در بیمارستان نوریچ پارک لندن سرگرم معالجه ناشنوایی نوجوان مورد بحث بودند متوجه سه مورد مشابه در چین، مالزی و کره شدند که در جریان آن کسانی که هنگام مکالمه با تلفن همراه صاعقه به آنها برخورد کرده بود دچار جراحات جدی شده و متعاقبا درگذشته شده بودند.

پزشکان می گویند اگر چه این موارد نادر بوده ولی لازم است که مردم خطرات احتمالی را درک کنند.

دکتر اسویندا اسپریت متخصص گوش و حلق و بینی می گوید در استرالیا دستورالعمل هایی برای استفاده از تلفن همراه وجود دارد که یکی از آنها توصیه عدم استفاده از تلفن همراه در فضای باز هنگام رعد و برق است.

دکتر پل تیلور یک پژوهشگر دیگر می گوید حتی تلفن همراهی که شخص در جیب خود دارد ممکن است هنگام رعد و برق خطرناک باشد. وی می افزاید که علاوه بر تلفن همراه هر فلز دیگری مانند سکه پول و انگشتر که شخص همراه دارد می تواند خطر آسیب پذیری را افزایش دهد.

دانشمندان می گویند در هر لحظه در سراسر جهان ۱۸۰۰ طوفان در حال وقوع است و در هرثانیه ۱۰۰ صاعقه اتفاق می افتد. احتمال برخورد صاعقه به انسان یک در هر سه میلیون است.