روابط عمومی شرکت مخابرات ایران,به منظور جلوگیری از تداخل شبکه تلفن همراه کشور با کشور.های همسایه در مناطق مرزی,در هنگام برقراری ارتباط مشترکین تلفن.همراه اطلاعیه.ای به شرح زیر صادر کرد:

مشترکین تلفن همراهی. که در مناطق مرزی اقدام به برقراری ارتباط داخلی می.نمایند به دلیل دریافت سیگنال. قوی و وجود سرویس رومینگ در برخی از کشورهای همسایه,ممکن است,بطور خودکار,ارتباط آنان از طریق سرویس رومینگ کشور همسایه برقرار شود,که در صورت برقراری این ارتباط,هزینه.های آن به صورت رومینگ بین.الملل محاسبه می.شود و در قبوض آنان اعمال خواهد شد.از این رو این روابط عمومی از مشترکین تلفن همراهی که در مناطق مرزی اقامت دارند,خواست تا با حذف سرویس رومینگ بین.الملل از طریق گوشی.های تلفن همراه خود قبل از هر گونه شماره.گیری داخل کشور اقدام نمایند تا چنین مشکلاتی برایشان بوجود نیاید.
گفتنی.است این عزیزان در صورتیکه بخواهند ارتباط تلفنی با کشور همسایه برقرار کنند لازم است سرویس رومینگ خود را فعال کنند.


موضوعات مشابه: