پژوهشگران دانمارکی طی مطالعات خود کشف نمودند که بین استفاده از تلفن همراه و خطر ابتلا به تومور مغزی هیچ ارتباطی وجود ندارد.

بنابر خبر اختصاصی
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید
از هلتث تالک ، پژوهشگران دانمارکی به دنبال مطالعات خود در مورد استفاده از موبایل ، از 1249 نفری که427 نفر از آنها مبتلا به تومور مغزی بوده و 822 نفر تومور مغزی نداشتند، با محاسبه سالهای استفاده از موبایل و کثرت مکالمات آنها فهمیدند بین استفاده از تلفن و خطر ابتلا به تومور مغزی رابطه ای وجود ندارد.

آنها همچنین فهمیدند هیچ ارتباطی بین محل تومورهای مغزی وسمت راست مغز یعنی جایی که بیشتر اوقات مردم تلفنهایشان را نگهداری میکنند وجود ندارد. تا این که درستی مطالعات خود را تضمین کردند . آنها همچنین سابقه های تلفن 27 نفر بیمار مبتلا به تومور مغزی و 47 فرد بدون تومور را امتحان کردند .آنها هیچ رابطه ای بین استفاده از موبایل و تومورهای مغزی پیدا نکردند.

johansen میگوید پژوهشگران مدت زمان طولانی تری مطالعه کردند تا این که توانستند نتیجه گیریهای خودشان را قطعی کرده و موضوع را کشف کنند . آنها نتایج تحقیقات خود را در نشریه عصب شناسی 12 آپریل به چاپ رساندند.

موضوعات مشابه: