پليس ايالت «نوادا» در آمريكا از دستگيري زن جواني به اتهام سوزاندن كودك دو ماهه معلولش خبر داد.به گزارش ايسنا، اين زن 26 ساله كه «سوسيلي آردون» نام دارد، پس از دستگيري توسط مقامات پليس منكر قتل كودك خردسالش شد و اعلام كرد كه اين نوزاد دو ماهه در پي مسموميت دارويي مرده است.
رييس پليس منطقه «رنو» در اين باره به روزنامه ديلي ميل، يادآور شد: اين زن جوان كه مادر سه كودك ديگر هم است، فرزند معلول خود را پس از گذاشتن درون يك كيسه زباله و با ريختن بنزين آتش زد.
اين جنايت زماني آشكار شد كه يك زن حين پياده.روي با بقاياي سوخته جسد نوزاد مواجه شد و مراتب را به پليس منطقه گزارش داد.
معلوليت اين نوزاد به گونه.اي بود كه اكثر عمر كوتاه خود را در بيمارستان بستري بود و پس از مرخص شدن تحت نظارت و حمايت مادرش قرار گرفت. آزمايشات پزشكي قانوني نشان از اين موضوع دارد كه مادر اين كودك براي تسكين دردها و بي.تابي.هاي نوزادش به او مرفين تزريق مي.كرد.
براساس گزارش پزشكان، اين نوزاد به دليل ناتواني ژنتيكي و معلوليت شديدش تا چند ماه ديگر بيشتر زنده نمي.ماند و نيازي به كشتن وي نبود.
مادر سنگدل پيش از دستگيري اعلام كرده بود كه نوزادش را براي نگهداري به يكي از خويشاوندانش سپرده است.
اين زن كه اصالتا اهل گوآتمالا در آمريكاي جنوبي است با همدستي نامزد جوانش دست به اين اقدام زده است و در صورت اثبات گناهكار بودنش به موطن اصلي خود بازگردانده مي.شود. نامزد اين زن هم به جرم همدستي با وي تحت بازجويي قرار گرفته است.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: