با دستگيري 12 عضو باند معروف به «اژدها» در تهران كه از مجرمان خطرناك محسوب مي.شوند، 30 نفر از مالباختگان با حضور در پليس آگاهي، آنها را شناسايي كردند.به گزارش «جام.جم»، رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي اين شبكه مخوف هنگامي در دستور كار ماموران قرار گرفت كه چند نفر از مالباختگان كه پس از بيرون آمدن از شعبه.هاي بانك مورد حمله سارقان قرار گرفته بودند، با حضور در شعبه اول دادياري دادسراي جنايي تهران عليه اين سارقان شكايت كردند.با دستور قضايي از سوي داديار هاشميان، پرونده براي رسيدگي به پليس آگاهي ارجاع شد.
در تحقيق از شاهدان مشخص شد سارقان با علامت خاص روي ابرو و خالكوبي نقش اژدها روي بازوهايشان، اين سرقت.ها را مرتكب شده.اند.با افزايش شكايت.ها يك تيم ويژه از ماموران تحقيقات را آغاز كردند و با بررسي بانك اطلاعات مجرمين، ردپاي يك متهم سابقه.دار به نام جواد را كه نقش اژدها را روي بازويش خالكوبي كرده بود، شناسايي كردند.
شناسايي سركرده باند
با تحقيق درباره جواد معلوم شد وي پيش از اين به اتهام آدم.ربايي به 15 سال زندان محكوم شده است. با به دست آمدن اين اطلاعات و استعلام از زندان، مشخص شد، متهم چند ماه پيش پس از سپري كردن محكوميت 12 ساله از زندان آزاد شده اما پس از آزادي از زندان محل سكونتش را تغيير داده است.
در حالي كه تحقيقات همچنان ادامه داشت، ماموران با استقرار مقابل بانك.هايي كه بيشترين سرقت.ها انجام شده بود 4 نفر از سارقان تحت تعقيب را كه با 2 دستگاه موتورسيكلت در انتظار سرقت بودند، شناسايي و آنها را در يك درگيري تن.به تن دستگير كردند.
با انتقال متهمان به پليس آگاهي مشخص شد آنها با انداختن خط روي ابروي سمت چپ و نقش اژدهايي كه بر بازويشان دارند، از اعضاي يك باند بزرگ تبهكاري هستند متهمان در تحقيقات اعتراف كردند، سركرده باند جواد است كه پس از آزادي از زندان اين باند را تشكيل داده است.با اعتراف 4 عضو باند، ماموران در مرحله بعدي سركرده باند را در مخفيگاهش دستگير كردند.
جواد در اعترافات خود گفت: پس از آزادي از زندان به اتفاق چند نفر از مجرمان سابقه.دار، باند بزرگي را در گروه.هاي 3 و 4 نفري تشكيل داده و با علامت خط ابرو و نقش اژدها، اعضاي باند همديگر را در سرقت.ها شناسايي مي.كردند.
پس از اعتراف سركرده باند، تيم.هاي ضربت پليس آگاهي در چند عمليات در نقاط مختلف تهران 7 عضو ديگر اين باند را دستگير كردند.
با شروع مرحله دوم تحقيقات مشخص شد اين متهمان بيش از 300 ميليون تومان با تهديد چاقو و ضرب و جرح مردم سرقت كرده.اند كه يك فقره از سرقت.ها، 90 ميليون تومان بوده است.
با اعتراف سارقان، ماموران تاكنون 30 نفر از مالباختگان را شناسايي كرده.اند كه برخي از آنها بشدت مجروح شده.اند.
با ثبت اعترافات اعضاي باند، داديار هاشميان دستور قضايي را در اين ارتباط صادر كرد و بررسي بيشتر پرونده براي كشف ديگر جرايم ارتكابي آنها ادامه دارد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: