سيل در چين موجب شد 5 نفر كشته و 5 نفر ديگر ناپديد شوند و همچنان بر تلفات آن اضافه مي.شود.به گزارش فارس، بارندگي شديد در چين ، يكي از روستاهاي جنوب غربي اين كشور را از بين برده است و سيل با سرازير شدن، روستاها و مناطق مسكوني سر راه خود را نابود مي.كند.
ساكنان اين منطقه پيش از جريان شديد سيل محل زندگي خود را ترك كردند، اما نزديك به صدها هزار نفر خانه هاي خود را از دست داده.اند.
امدادرساني به مردم اين منطقه صورت.مي.گيرد، اما اسكان و مراقبت از اين تعداد آواره دولت چين را با مشكل عمده مواجه كرده است.
هنور آمار رسمي از خسارات جاني و مالي درباره اين سيل منتشر نشده است اما شاهدان عيني مي.گويند در زمان آغاز طوفان، 8 روستايي براي نجات خود به زير يك پل رفتند اما جريان آب آنها را با خود برده است.
بنا به گفته آنان 4 تن از اين افراد نجات يافتند اما 3 جسد از آب بيرون كشيده شد ولي يك نفر از اين روستاييان نيز ناپديد شده است.
سيل همچنين روز گذشته موجب مرگ 2 نفر شده بود و 4نفر ديگر نيز در يكي ديگر از مناطق سيل زده ناپديد شده.اند.
احتمال تداوم بارندگي.ها وجود دارد و سيل بخش.هاي جنوبي اين كشور را تهديد مي.كند و احتمال زير آب رفتن مناطق بيشتري وجود دارد.
10 رودخانه بزرگ در اين مناطق زمينه طغيان را دارا هستند و با توجه به بارندگي در سه روز آينده هزاران نفر ديگر خانه هاي خود را از دست خواهند داد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: