با دستگيري 3 متهم به كلاهبرداري مشخص شد اين افراد با وعده وام ميلياردي اقدام به شكار مالباختگان مي.كردند.به گزارش فارس،. در روز 25 ارديبهشت فردي با مراجعه به كلانتري 121 سليمانيه مدعي شد چندي پيش با شركتي كه ادعاي ارائه تسهيلات بازرگاني، تجاري و ساخت و ساز بود آشنا شدم و پس از انجام تشريفات مقدماتي ، مبلغ 50 ميليون تومان را در قالب يك قرارداد و تحت عنوان كارمزد تسهيلات به شركت مذكور داده اما پس از مدتي متوجه شدم كه اين شركت پوششي جهت انجام كلاهبرداري بوده است.
با تشكيل پرونده مقدماتي، پرونده به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 14 تهران شهيد محلاتي در اختيار كارآگاهان اداره چهاردهم مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ به كارآگاهان گفت: چندي پيش از طريق آگهي .هاي بازرگاني منتشره در يكي از روزنامه.هاي كثيرالانتشار در جريان فعاليت شركتي قرار گرفتم كه برابر آگهي بازرگاني از افراد سرمايه.گذار در فعاليت.هاي اقتصادي، تجاري و ساخت و ساز حمايت كرده و من نيز كه قصد داشتم تا در زمينه ساخت و ساز فعاليت اقتصادي خود را به صورت انبوه سازي آغاز كنم با شماره تماس شركت تماس گرفته و درباره نحوه فعاليتش سؤالاتي را پرسيدم.
وي افزود: پس از آنكه در گفت.وگوي تلفني عنوان داشتم كه متقاضي دريافت تسهيلات چند ميليارد توماني هستم ، از من دعوت شد تا به آدرس شركت در خيابان پيروزي رفته تا در آنجا به صورت حضوري صحبت كنم؛ روزي كه به آدرس شركت رفتم با دو نفر آشنا شدم كه پس از معرفي خود، با آنها به گفتگو نشستم.
مالباخته درباره اظهارات كارمندان شركت به كارآگاهان گفت: زمانيكه درباره نحوه فعاليت شركت از آن 2 نفر سؤالاتي كردم آنها به من پاسخ دادند كه اين شركت به صورت مستقيم اقدام به ارائه تسهيلات جهت انجام فعاليت .هاي اقتصادي و بازرگاني نكرده، بلكه نحوه فعاليت اين شركت به اين شكل است از طريق نظريه كارشناسي و استفاده از ارتباطاتي كه با مراكز مختلف اقتصادي و تجاري و مالي دارد، شرايط دريافت اين تسهيلات را تسريع مي.بخشد.
مالباخته درباره علت اعتماد خود به سخنان اين افراد نيز گفت: آنها آنقدر در صحبت كردن و توضيح دادن درباره نحوه انجام اقدامات شركت استاد بودند كه هيچ كس به صحبت.هاي آنها شك نمي.كرد بگونه.اي كه در چند جلسه كاملاً قانع شدم كه فعاليت آنها كاملاً قانوني بوده و هيچ ايرادي در كار وجود ندارد؛ من نيز كه به دنبال دريافت تسهيلات چند ميليارد توماني بودم تا فعاليت اقتصادي خود را آغاز كنم، با اين شركت قرارداد بسته و در زمان عقد قرارداد و به عنوان كارمزد شركت جهت دريافت تسهيلات مبلغ 50 ميليون تومان را در قالب چندين فقره چك به شركت پرداخت كردم.
مالباخته درباره ملاقات خود با مدير عامل شركت نيز به كارآگاهان گفت: در طول انجام مقدمات تنطيم قرارداد و در شرايطي كه در من در حال ارائه طرح خود به شركت بودم چندين بار در خصوص هويت مدير عامل شركت سؤالاتي را پرسيديم كه هر بار عنوان مي.شد كه ايشان در دفتر مركزي شركت حضور داشته و آن 2 نفر نماينده تام.الاختيار شركت در عقد قراردادها و همچنين مسئول دفتر شركت در خيابان پيروزي هستند و تنها در زمان عقد قرارداد مي.توانم با مدير عامل ملاقات داشته باشم.
در روز عقد قرارداد و در شرايطي كه انتظار داشتم تا مرا به دفتر مركزي شركت دعوت كنند، در كمال تعجب با من تماس گرفته شد و عنوان شد كه با مديرعامل شركت در ساعت نهار و در يكي از هتل.هاي چند ستاره تهران قرار ملاقات گذاشته.اند و براي همين به همراه آن 2 نفر به آدرس هتل رفته و در شرايطي كه انتظار داشتم تا مديرعامل شركت فردي ميانسال باشد با جواني حدوداً 30 ساله ملاقات كردم.
مالباخته درباره چگونگي اطلاع از كلاهبرداري اين افراد نيز به كارآگاهان گفت: پس از عقد قرارداد و پرداخت كارمزد به شركت در قالب چندين فقره چك جمعاً به ارزش 50 ميليون تومان، براي اطمينان بيشتر به اداره ثبت شركت.ها رفته و در آنجا بود كه متوجه شدم شركت مذكور از چند ماه پيش تغيير نام داده و پيش از اين نيز در يكي از استان.ها و تحت عنوان ديگري و به همين شيوه و شگرد فعاليت داشته كه پس از مدتي از ادامه فعاليت آن جلوگيري شده است.
كارآگاهان اداره چهاردهم در ادامه رسيدگي به پرونده و در تحقيقات خود اطلاع پيدا كردند كه محل شركت در خيابان پيروزي بگونه.اي انتخاب شده است كه شركت در يك مجتمع مسكوني در حال بازسازي قرار داشته و هيچ.گونه علامت و نشانه معرفي كننده شركت نيز در هيچ قسمتي از ساختمان وجود ندارد.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه شركت پس از عقد قرارداد با مالباختگان متعهد به انجام تعهدات خود در عرض چند ماه شده اما پس از گذشت اين مدت و در زمان مراجعه مالباختگان، با طرح اين ادعا كه با پرداخت تسهيلات مورد درخواست، بنا به نظريه كارشناسي رسمي موافقت نشده اينگونه قلمداد مي.كردند كه تمامي اقدامات قانوني لازم از سوي شركت جهت دريافت تسهيلات انجام شده اما در مرحله بررسي نظريه كارشناسي مرحله پاياني، با طرح اقتصادي يا تجاري مورد نظر مالباخته موافقت نشده و اين در حالي بود كه مالباختگان در زمان عقد قرارداد مكلف به پيش پرداخت 1 الي 4 درصد از كل مبلغ تسهيلات مورد درخواستي خود به شركت بودند كه با توجه به بالا بودن ميزان تسهيلات درخواست شده، مبالغي چند ده ميليون توماني از سوي مالباختگان پرداخت شده است.
سرانجام با شناسايي تمامي زواياي پيچيده فعاليت اين شركت كلاهبرداري، كارآگاهان با شناسايي هويت واقعي عضو اصلي گروه مديرعامل شركت به نام حميدرضا 30 ساله شده و با شناسايي محل.هاي تردد در هتل.هاي چندستاره تهران، وي را در زمان عقد قرارداد با فردي ديگر در روز 23 خرداد دستگير و به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل كردند؛ با دستگيري عضو اصلي گروه بلافاصله كارآگاهان با توجه به اطلاعات بدست آمده از شاكي پرونده و تحقيقات انجام شده به نشاني شركت در خيابان پيروزي رفته و 2 همدست ديگر متهم اصلي پرونده به اسامي علي اصغر 41 ساله و اميرهوشنگ 29 ساله را نيز در همان تاريخ دستگير و به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل كردند.
با انتقال متهمان به اداره چهاردهم و در شرايطي كه هر 3 نفر آنها در تحقيقات مقدماتي مدعي آن بودند كه هيچ.گونه اقدام غيرقانوني انجام نداده.اند، پس از ارائه مدارك و دلايل از سوي كارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشوده و به كاغذي بودن شركت و برنامه.ريزي دقيق براي كلاهبرداري اعتراف كردند.
سرهنگ كارآگاه فريدون رهبريان، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: از همه مالباختگان متقاضي تسهيلات تجاري و مالي كه به شيوه فوق مورد كلاهبرداري قرار گرفته.اند دعوت مي.شود تا جهت شناسايي متهمان و طرح شكايات خود به اداره چهاردهم مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه كنند.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: