رسيدن گرماي زياد ناشي از روشن بودن تنور نانوايي سبب بروز آتش.سوزي در انبار نان خشک آن شد.به گزارش ايسنا، وقوع اين آتش سوزي ساعت دو بامداد امروز به سامانه 125 اعلام شد و آتش.نشانان ايستگاه 17به خيايان آيت شمالي اعزام شدند.
خسرو مسعوديان.پور فرمانده آتش.نشانان گفت: در جريان اين حادثه انبار نان خشک نانوايي به مساحت 70 مترمربع در پشت.بام دچار آتش.سوزي شده بود و آتش.نشانان با بکارگيري تجهيزات ايمني و خاموش.کننده همزمان با اجراي عمليات ايمن.سازي و مهار شعله.هاي آتش حريق را کاملا خاموش کردند.
مسعوديان.پور علت اين آتش سوزي را رسيدن حرارت بيش از حد تنور به انباري نان خشک اعلام کرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: