پيرمردي كه دو سال قبل و بعد از محكوميت به پرداخت مهريه، همسرش را به قتل رسانده بود با حكم دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم شد.به گزارش فارس، عصر روز 8 تيرماه سال 88، مأموران كلانتري 127 نارمك از طريق مركز فوريت.هاي پليس، از مرگ مشكوك زن ميانسالي به نام ناهيد در يكي از بيمارستان.هاي اين محدوده باخبر شدند.
مأموران بعد از حضور در بيمارستان و انجام تحقيقات اوليه، هويت اين زن را به طور كامل شناسايي كردند و متوجه شدند كه پيكر نيمه.جان اين زن وقتي مقابل خانه.اش رها شده بود، به بيمارستان منتقل شده است.
ادامه تحقيقات پليس نشان داد كه اين زن توسط شوهرش به نام سامان و به وسيله 20 ضربه چاقو به قتل رسيده است. سامان هم بعد از دستگيري و در اولين اظهارات ارتكاب قتل همسرش را گردن گرفت.
با اعتراف متهم به ارتكاب قتل، قرار مجرميت وي از سوي دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد كه روز گذشته جلسه محاكمه در شعبه 71 و به رياست قاضي نورالله عزيزمحمدي برگزار شد.
در ابتداي جلسه نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده بزه انتسابي به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات متهم شد. اولياي.دم نيز خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند.
دختر مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: پدر و مادر من مدت 2 سال بود كه از هم جدا زندگي مي.كردند ولي طلاق نگرفته بودند. مادرم قصد داشت طلاق بگيرد كه براي همين كار به دادگاه خانواده رفت.
وي ادامه داد: دادگاه پدرم را محكوم به پرداخت 7 ميليون تومان مهريه كرده بود كه پدرم نمي.خواست اين پول را پرداخت كند و سرانجام به خاطر همين موضوع با مادرم درگير شد و او را به قتل رساند.
در ادامه جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: روز حادثه بعد از مدت.ها به خانه آمدم و همسرم مانند هميشه شروع به سركوفت زدن كرد. سر همين اختلافات و موضوع مهريه با هم درگير شديم كه در يك لحظه با چاقو او را زدم.
وي افزود: از كار خودم پشيمان شدم و قصد كمك كردن به ناهيد را داشتم؛ او را به خيابان و مقابل خانه كشاندم و به سرعت به يك مركز درماني كه همان نزديكي بود رفتم اما وقتي با پزشكان مقابل خانه رسيديم،. اثري از جنازه نبود.
متهم در پايان اظهاراتش با بيان اينكه به اشتباه كاري كه كرده پي برده است، گفت: از فرزندانم و خانواده همسرم مي.خواهم مرا ببخشند.
قاضي عزيزمحمدي بعد از اظهارات متهم، ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه متهم را به قصاص محكوم كرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: