متجاوز به عنف سحرگاه ديروز در زندان مركزي شهركرد به دار مجازات آويخته شد. به گزارش واحد مركزي خبر، دادستان عمومي و انقلاب شهركرد گفت: محكوم 13 مهر سال 88 به تجاوز به عنف و ايراد صدمات عمدي بدني به يك پزشك زن اقدام كرده بود كه پس از دستگيري وي، پرونده به صورت ويژه در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار گرفت.

احمد بهرامي با اشاره به محكوميت وي به حكم اعدام با طناب دار، پرداخت ديه و حبس در دادگاه استان افزود: اين راي 22 اسفند پارسال در شعبه 31 ديوان عالي كشور به تاييد رسيد.
وي افزود:اين تجاوز به عنف به يكي از پزشكان شهر بروجن در يك مهماني از پيش طراحي شده، صورت گرفت و در افكار عمومي بازتاب گسترده.اي داشت.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: