دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مسجدسليمان از اجراي حکم شلاق يک سارق سابقه دار در ملاء عام خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد معيني در اين زمينه اظهار كرد:. به منظور افزايش تاثير مجازات.ها در بازدارندگي جرايم، حکم شلاق در خصوص محکوم.عليه با هويت «ع.م» به ارتکاب سرقت هاي متعدد، در منطقه سه.راه پشت برج به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس اعلام روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، به گفته دادستان مسجدسليمان اين حکم با رعايت شرايط و تدابير امنيتي اجرا شد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید