يكي از گزينه.هاي مدير فني پرسپوليس از افتتاح مدرسه فوتبال و آكادمي اين تيم در آينده.اي نزديك خبر داد.حشمت مهاجراني در گفتگو با فارس، اعلام كرد: جلسه.اي را با حبيب كاشاني كادر فني پرسپوليس برگزار كرديم و خوشبختانه به.زودي مدرسه فوتبال و آكادمي پرسپوليس براي كمك به تيم.هاي بزرگسال افتتاح خواهد شد.
مهاجراني افزود: از استقبال كاشاني سپاسگزارم و اميدوارم در اين رده بتوانم به پرسپوليس كنم. ظرف دو روز آينده جلسه نهايي را براي افتتاح مدرسه فوتبال پرسپوليس و آكادمي پرسپوليس برگزار خواهيم كرد و از علاقمندان به اين تيم دعوت خواهد شد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: