قهرماني نوواك جوكوويچ صربستاني در هر هفت تورنمنت نخستي كه در اين فصل در آنها شركت كرد، شكست رافائل نادال اسپانيايي در برابر وي در فينال 4مسابقه از 7 تورنمنت فوق (اينديان ولز، ميامي و مادريد) و تعدد باخت.هاي راجر فدرر سوئيسي در رقابت.هاي مورد بحث همه و همه نشانگر تغيير آشكار در وضعيت تنيس جهاني و پايان منحصر شدن همه چيز به دوئل نادال و فدرر كه در 10 سال اخير حرف اول را در اين ورزش زده.اند، بوده است.
يك احتمال
اين مي.تواند پايان يك عصر و شروع عصري ديگر در اين ورزش مفرح و در عين حال حرفه.اي و بسيار سنگين باشد. رقابت حاد فدرر و نادال از 2003 كه اولي، نخستين عنوان از 6عنوان قهرماني ويمبلدون.اش را تصاحب و دومي حاكميتش را در زمين.هاي خاك. رسي (Clay) آغاز كرد، پايه.گذاري شد و اگر تك قهرماني.هاي مارات سافين روسي در اوپن استراليا 2005 و جوكوويچ در اوپن استراليا 2008 را ناديده بگيريم، قهرماني.هاي متعدد در پيكارهاي بزرگ چهارگانه تنيس نيز از آن تاريخ تا 2011 به كس ديگري نرسيد و تبديل به مايملك فدرر و نادال شد. اوجگيري فوق.العاده جوكوويچ در سال 2011 كه ابتدا قهرماني مجدد او در گرنداسلم اوپن استراليا را در شهر ملبورن رقم زد و سپس او را از چند تورنمنت عمده روي زمين.هاي هارد كورت منجمله آوردگاه.هاي دشوار اينديان ولز و ميامي با موفقيت عبور داد و بي.شكست ماندن او در 37 بازي متوالي در مقطع زماني مذكور، سرانجام وقوع يك تغيير مهم را در اين روند گواهي مي.دهد.
سرآخر كار به جايي كشيد كه اگر جوكوويچ رقابت.هاي اخير اوپن ايتاليا را در شهر رم فتح مي.كرد و نادال قبل از نيمه.نهايي حذف مي.شد، جوكوويچ براي اولين بار در عمرش به صدر جدول جهاني تنيس صعود مي.كرد. جوكوويچ آن مسابقات را به واقع فتح كرد، اما چون نادال هم به فينال رسيد و در اين مرحله از نو به رقيب صربستاني باخت، تغيير در روند فوق به مسابقات بعدي موكول شد، اين در حالي است كه جوكوويچ در سايه پيروزي.هاي متوالي.اش در سال جاري، از ماه مارس رتبه دوم را در جدول جهاني از فد.رر تحويل گرفته و اين سوئيسي 30 ساله را كه با فتح 16 گرنداسلم ركورددار فتح اين قبيل تورنمنت.هاست، به رده سوم تنزل داده بود.
روحيه.اي عالي
اوج كفايت و نهايت صلابت جوكوويچ و هجوم موثر او به دو ركن اساسي 10 سال اخير تنيس جهان، زماني مشاهده شد كه او در پيكارهاي اخير بين.المللي مادريد در كشور زادگاه نادال، اين چپ.دست 25 ساله را روي زمين.هاي تخصصي.اش (خاك رسي). كه در آن به حق به وي لقب سلطان را داده.اند، در فينال در 2 ست متوالي شكست داد و سي و دومين پيروزي متوالي.اش را به ثبت رساند. خود جوكوويچ 24 ساله و راست دست بهتر از هر كس از ارزش فتوحات فوق و اهميت آنها مطلع است و مي.داند كه كارش، بويژه در مادريد چقدر سخت و بزرگ بوده است.
«اين يك قدم بلند و مهم براي من بود، زيرا نادال را در خاك كشورش و در زميني بردم كه در آن يك استاد مسلم است. اين كار پيشتر هرگز از من سر نزده بود و در نتيجه براي ارتقاي روحيه من بسيار خوب و از نقطه نظر رواني به كارم مي.آيد.»
پز بي.تفاوت
آخرين نفري كه نادال را روي خاك رسي شكست داده بود، رابين سودرلينگ سوئدي در دور چهارم اوپن فرانسه 2009 و در سالي بود كه تنها قهرماني راجر فد.رر در تك گرنداسلم برگزار شده روي زمين.هاي خاكي حاصل آمد. جوكوويچ به اين نيز اكتفا نكرد و بلافاصله در هفته بعد از آن در فينال اوپن ايتاليا هم نادال را در 2 ست متوالي مغلوب كرد تا اولين مرد در سال.هاي اخير باشد كه اين رقيب قدرتمند اسپانيايي را روي خاك رسي در يك فصل 2 بار ناكام كرده است.
فدرر كه در دور سوم اين رقابت.ها به ريشار گاسكه فرانسوي باخت و اين تضاد آشكار با ادعاي اخير او در زمينه پس گرفتن حكومتش در ورزش تنيس بود. وي سعي دارد در قبال اوجگيري جوكوويچ و از راه رسيدن عصري تازه در تنيس، پزي بي.تفاوت به خود بگيرد. در عين حال او تحسين خود را نسبت به كارنامه عالي جوكوويچ پنهان نگه نمي.دارد.
جوكوويچ: من يك هدف و آرزو دارم. هدفم كسب رتبه اول در جدول جهاني تنيس مردان است و آرزويم كسب اولين قهرماني.ام در ويمبلدون
«دوران جالبي را پشت سر مي.گذاريم و چه چيزي از اين جالب.تر كه جوكوويچ در تمامي 5 ماه و نيم اول سال (2011). بي.شكست ماند. اين رويداد فضايي تازه را در اين ورزش به وجود آورده و خيلي چيزها مي.تواند عوض شود، اما براي شخص من تفاوتي به وجود نيامده است و براي من اوضاع هماني است كه بود، زيرا درخشش جوكوويچ و حتي صعود او به رتبه اول جدول ATP (اتحاديه تنيس حرفه.اي مردان). برنامه.هاي مرا عوض نخواهد كرد. من نقايصي دركارم دارم كه خودم بايد آن را رفع كنم و اگر جوكوويچ اين.قدر نمي.درخشيد، باز همين وضعيت داير بود. در ماه.هاي اخير جوكوويچ و برخي ديگر از رقبايم به وضوح بهتر از من بازي كرده.اند و شايد تفاوت بزرگ موجود اين باشد كه سدهاي موجود بين بسياري از بازيكنان شكسته شده است و درجمع 40 تنيسور اول دنيا، هر كسي مي.تواند ساير نفرات را ببرد. از طرف ديگر برخلاف گذشته كه برخي بازيكنان فقط روي زمين.هاي تخصصي خود مي.درخشيدند، اينك اكثر نفرات شاخص دنيا روي تمامي سطوح و روي انواع زمين.ها خوب عمل مي.كنند و بحث تخصص روي شكل.ها و جنس.هاي مختلف زمين.ها تا حدي فروكش كرده است. با اين اوصاف اين كه شما بتوانيد روي تمامي زمين.ها برنده گرنداسلم.ها باشيد و هر چهار تورنمنت را ببريد، منتفي و ناممكن است.»
فقط پشت.سر مك.انرو
نكات مورد اشاره فد.رر دليلي بر درخشش عجيب جوكوويچ نيز به شمار مي.آيد كه پيش.تر تصور مي.شد روي زمين.هاي خاكي تبحر زمين.هاي هاردكورت را ندارد، اما فتح يك طرفه او در مادريد و سپس تكرار آن در رم چيزي خلاف اين را گفت. شروع او در سال.جاري فقط پشت.سر شروع عالي جان مك.انرو آمريكايي در سال 1984 قرار مي.گيرد كه هر42 بازي اول خود را برد.
چه دلايل ديگري را مي.توان بر پيشرفت جوكوويچ آورد؟ او اخيرا رژيم غذايي، نوع خورد و خوراك و همچنين داروهاي مرتبط با آلرژي.اش را عوض كرده، اما خودش در اواخر بهار 2011 مي.گويد نتايج بهتري كه اين روزها مي.گيرد فقط محصول مستقيم اين مسائل نيست.
«اگر پيشرفتي داشته.ام، به خاطر پختگي و تجربه فزون.تري است كه كسب كرده.ام. اين پختگي نه فقط در ارتباط با مسابقاتم و نحوه كارم در زمين بلكه به عنوان يك انسان و در زندگي.ام در خارج از محيط تنيس هم هست. بعداز 7-6 سال حضور پيوسته در مسابقات ATP بديهي است كه به اين نقطه برسم. شما در جريان رقابت.هاي اين تور تجربه كسب مي.كنيد و ماهر مي.شويد و ناپختگي روزهاي نخست از كارتان رخت برمي.بندد. در اين تور بايد دائما كار كنيد، صبور باشيد و خودتان را با شرايط متفاوت وفق بدهيد و اميدوار باشيد كه يك روز شرايط در خدمت شما باشد. اين اتفاقي است كه بعد از سال.ها برايم رخ داده است. من هميشه اين توانايي ذاتي و مهارت لازم را براي شكست دادن بزرگان روي هر زميني داشتم، اما براي تحقق آن به خودباوري، تلاش و پرتجربه شدن نيازمند بودم و اين چيزي است كه براي تامين آن بايد زمان سپري شود.
حالا اطمينان بيشتري به خود دارم و مي.دانم كه از عهده كارهاي سخت هم برمي.آيم و بر اين اساس مي.دانم كه براي رسيدن به اهدافم بايد چه كارهايي را انجام بدهم.»
نهمين حدنصاب برتر
شروع نوار طلايي و بردهاي متوالي جوكوويچ به زمان فتح جام ديويس (تنيس تيمي مردان) 2010 در ماه دسامبر اين سال برمي.گردد و اگر كل تاريخ تنيس از زمان «Open» شدن آن (باز شدن همزمان مسابقات به روي حرفه..اي.ها و آماتورها). را مبنا بگذاريم، ركورد اخير جوكوويچ در زمينه كسب بردهاي متوالي نهمين حد نصاب برتر به حساب مي.آيد.
با اين حال جوكوويچ كه درخشش.اش عامل اصلي اولين مرتبه قهرماني صربستان در تاريخ برگزاري جام ديويس هم بوده، .فروتني خود را حفظ كرده است. وي مي.گويد: «حقيقتش را بخواهيد اصلا انتظار نداشتم كه در 5 -4 ماه اول سال برنده تمامي بازي..هايم باشم. با اين حال بايد متذكر شوم كه دستاوردهايم حاصل سال..ها كار شديد، طولاني، تلاش مستمر و تمركز روي حرفه.ام در تك.تك اين دقايق بوده است.»
جوكوويچ حتي از برخي ظرايف و نكات خطير هم غافل نمانده است، منجمله اين نكته كه بردن نادال در ارتفاع زياد شهر مادريد از سطح دريا آسان.تر از شكست دادن او در رم و پاريس است كه به سطح دريا نزديك.ترند.
در ارتفاعي زياد از سطح دريا، توپ سريع.تر روي زمين خاكي مي.رود و مي.پرد و اين در تضاد با خصايل ذاتي Clay است كه حركت توپ را كند و آرام مي.كند.
جوكوويچ مي.گويد: «اگر قرار باشد يك جا در جهان بتوانيد نادال را روي زمين.هاي خاكي شكست بدهيد آنجا مادريد است، هر چند شهر و كشور اوست.»
يك هدف،. يك آرزو
جوكوويچ همچنين مي.گويد هم اهداف مشخصي براي ادامه سال جاري دارد و هم روياهايي. «هدف من اين است كه رتبه اول را در جدول جهاني تنيس تصاحب و حفظ كنم و آرزويم اين است كه اولين قهرماني.ام در ويمبلدون را تجربه كنم. اين چيزهايي است كه هميشه به آن انديشيده..ام. حال اگر چيز اضافه.اي هم حاصل آيد و به فتح ديگري برسم چه بهتر.»
مجله تايمز / مترجم: وصال روحاني
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: