دبير فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران گفت: هم اكنون بيش از 2 ميليون و 600 هزار ورزشكار در رشته.هاي مختلف تحت پوشش خدمات بيمه.اي قرار دارند.داوود آزادبخت در حاشيه بازديد از مركز استعداديابي ورزشي شهيد نورالله كاظميان در گفتگو با فارس در مشهد، اظهار داشت: در سال گذشته مبلغي بالغ بر 35 ميليارد ريال از سوي صندوق بيمه به ورزشكاران خسارت بيمه ورزشي پرداخت شد.
دبير فدراسيون پزشكي ورزشي افزود: بحث بيمه بحثي مهم بوده كه هم اكنون اين موضوع در سازمان تربيت بدني به طور كامل اجرا مي.شود.
آزادبخت با بيان اينكه توجه به سلامت ورزشكاران از مهم.ترين اولويت.هاي كاري مسئولان اين فدراسيون است، ادامه داد: در همين راستا اين فدراسيون برنامه.هاي جامعي براي ارتقاي سلامت ورزشكاران رشته.هاي مختلف ورزشي دارد.
وي تصريح كرد: همچنين از طرف فدراسيون پزشكي ورزشي به صورت مرتب دستورالعمل.هاي لازم به باشگاه.هاي خصوصي ارائه و ابلاغ مي شود.
آزادبخت افزود: پوشش بيمه.اي اين فدراسيون به صورتي است كه حتي خبرنگاران ورزشي را نيز تحت پوشش قرار مي.دهد.
وي بستر اصلي ورزش را در دست بخش خصوصي دانست و عنوان كرد: بخش خصوصي مهم.ترين نقش را در اعتلاي ورزش كشور دارد.
دبير فدراسيون پزشكي ورزشي توضيح داد: همچنين وظيفه توجيه تمام ورزشكاران نسبت به حقوق و سلامتي خود را اين فدراسيون بر عهده دارد.
وي به انواع خدمات بيمه.اي اين فدراسيون براي ورزشكاران كشور اشاره كرد و گفت: حداقل حقوق بيمه.اي براي ورزشكاران از سوي فدراسيون افزون بر دو برابر تعرفه.هاي دولتي است.
آزادبخت يادآور شد: همچنين اين ميزان براي حوادث ورزشي در حالت حداكثر رقمي بالغ بر 30 ميليون ريال و معادل پنج برابر است.
وي ابراز داشت: در صورت قطع عضو يا فوت ورزشكار نيز از سوي بيمه رقم 60 ميليون ريال مبلغ فراغت پرداخت مي.شود.
دبير فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، تمركز زدايي خدمات بيمه.اي و درماني را از ديگر اولويت.هاي كاري اين فدراسيون عنوان كرد و افزود: به همين منظور، كشور به چند قطب درماني ورزشي تبديل شده است.
وي يكي از اين قطب.ها را قطب استان.هاي خراسان با محوريت خراسان رضوي ذكر كرد و گفت: اين قطب يكي از قطب.هاي بسيار فعال بوده كه سبب كاهش هزينه.هاي جانبي ورزشكار آسيب ديده براي ادامه و پيگيري درمان خود مي.تواند به آن مراجعه كند.
آزادبخت به ظرفيت موجود در اين استان اشاره كرد و گفت: بهترين استعدادهاي فوتبالي را مي.توان از همين استان انتخاب كرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: