يك عكاس حيات.وحش حين تصويربرداري و عكاسي از نواحي تحت حفاظت آفريقا توسط يك يوزپلنگ جوان غافلگير شد.به گزارش ايسنا ، «سرگئي كوتل نيكف» در .اين .باره به رسانه.هاي رسمي روسيه گفت: من به همراه يكي از دوستان عكاسم براي تهيه عكس به منطقه حفاظت شده.اي در نزديكي مرز «بوتس.وانا» در آفريقا رفته بودم كه ناگهان يك يوزپلنگ جوان بر روي سقف خودروي ما پريد و من را كه در حال عكاسي بودم غافلگير كرد.
اين عكاس روس در ادامه به روزنامه ديلي.ميل يادآور شد: از شدت ترس آرواره.هايم شل شد و حتي فرصت نكردم فرياد بزنم تنها دوربين را رها كرده و از روي خودرو پايين پريدم. دوست عكاسم هم از فرصت استفاده كرد و از اين صحنه چند عكس گرفت.
اين عكاس جوان گفت: پس از آن كه اين يوزپلنگ جوان خود را با پريدن از خودرو دور كرد. من و همكارم متوجه شديم كه او تنها قصد بازي و شيطنت داشته است و ما هم به او پيوستيم و با او بازي كرديم. البته در اين بازي كه ميان ما و اين يوزپلنگ جوان صورت گرفت دوربينم شكست، دستانم پر از خراشيدگي شد و جاي پنجه.هايش هم بر روي صورتم ماند!.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: