رسانه.هاي رسمي آمريكا اعلام كردند كه يك خبرنگار حين اجراي برنامه.اش با شتري مواجه شد كه موهاي او را به دهان گرفته و مشغول خوردن آنها بود.به گزارش ايسنا، اين خبرنگار كه براي تلويزيون محلي ايالت «ويرجينيا» كار مي.كند در مصاحبه.اي با شبكه خبري NBC12 خاطرنشان كرد: درحال فيلمبرداري و اجراي زنده در منطقه «ريچموند» بوديم كه ناگهان احساس كردم شتري كه در آخور قرار داشت موهاي من را به دهان گرفته و مشغول خوردن آنهاست.
اين زن جوان افزود: پس از آن كه اين شتر موهايم را به دهان گرفت، فيلمبردار دست از كار كشيد و به من كمك كرد تا موهايم را از دهان اين حيوان بيرون بكشم. البته هنوز به اين مساله پي نبردم كه چرا اين شتر موهايم را به دهان گرفته بود.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید