زني با مراجعه به دادگاه خانواده با ادعاي اينكه طوطي خانگي آنها از رابطه. پنهاني شوهرش با زني ديگر صحبت كرده است، تقاضاي طلاق داد.به گزارش ايسنا، اين زن با حضور در شعبه. 240 دادگاه خانواده اظهار كرد: مطمئنم زماني كه به مسافرت نزد خانواده.ام رفته.ام، همسرم با زن ديگري رابطه داشته است چون وقتي از مسافرت بازگشتم، طوطي دست آموزمان اين موضوع را فاش كرد.
وي ادامه داد:. پرنده.مان دائما عبارتي را تكرار مي.كرد كه از مكالمات تلفني مخفيانه شوهرم با زني ديگر شنيده بود. در اين رابطه تحقيقاتي را انجام دادم و متوجه شدم شوهرم به من خيانت كرده است.
مرد جوان نيز كه دردادگاه حضور داشت، گفت: من هرگز به همسرم خيانت نكرده.ام. او دچار توهمات ماليخوليايي شده است و به خاطر حرفهاي يك طوطي دارد زندگي.مان را خراب مي.كند.
اين در حالي است كه زن جوان مدارك معتبري نيز براي اثبات ادعاي خود به رييس دادگاه ارائه كرد و اين امر، مرد را به سكوت واداشت.
در پي اصرار زن جوان به جدايي و بخشيدن 700 سكه بهار آزادي در قبال صدور حكم طلاق، رييس دادگاه حكم طلاق اين زوج جوان را كه يك سال از ازدواجشان مي.گذشت، صادر كرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: