ضربه كاري و مرگبار يک خروس جنگي به ساق پاي يک مرد در کاليفرنيا، او را بقتل رساند. اين حادثه در جريان يك مسابقه جنگ خروس رخ داد.خوزه لوئيس اوشائو که در يک مسابقه غيرقانوني جنگ خروس شرکت کرده بود، در اثر اصابت تيغ برنده اي که به پاي يکي از خروس ها بسته شده بود، کشته شد.
اوشائو که سي و پنج ساله بود، دو ساعت پس از حادثه به بيمارستان منتقل شد ولي در زمان پذيرش مرده بود.
پزشک قانوني علت مرگ را "اصابت تصادفي يک شي برنده به ساق پاي راست" عنوان کرد.
معلوم نيست که تاخير در انتقال اوشائو به بيمارستان چه ميزان در مرگ او نقش داشته است.
مارتين کينگ، از اعضاي پليس در شهرستان تولئر در مرکز کاليفرنيا به روزنامه نگاران محلي گفته است که طي دو دهه فعاليت پليسي هيچ گاه با چنين صحنه اي مواجه نشده است.
پليس مي گويد هنگام مراجعه به محل حادثه با لاشه خروس هاي کشته شده و ابزار جنگ خروس مواجه شد ولي کسي در اين رابطه بازداشت نشد.
گفته مي شود خوزه لوئيس اوشائو داراي سابقه کيفري در رابطه با جنگ خروس بوده و پيش از اين در رابطه با شرکت در اين مسابقات و پرورش غيرقانوني خروس جنگي جريمه شده است.
جنگ خروس در آمريکا غيرقانوني است ولي در کاليفرنيا طرفداران زيادي دارد. بعضي از مالکان خروس هاي جنگي، براي افزايش بخت پيروزي، اشياي برنده اي را به پاهاي اين جانوران وصل مي کنند.
بي بي سي
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: