جراحي زيبايي بيني كه تصور مي.شد امري مدرن باشد، .بر اساس شواهد قديمي، ريشه 400 ساله دارد!به گزارش ايسنا، اين شواهد از يك كتاب قديمي به نام «جراحي نقص.ها از طريق كاشتن» كه در سال 1597 و توسط يك جراح يا استاد دانشگاه بلوگنا نوشته شده، به دست آمده است.
اين كتاب به شرح و تفسير جراحي صورت افرادي كه در جنگ زخمي شده بودند مي.پردازد.
زبان اين كتاب لاتين بوده و تصاويري از نمودارهاي پروسه جراحي در آن وجود دارد كه طي آن بيني بيمار به يك فلاپ پوست از بالاي بازوي وي پيوند خورده بود.
در يك نمودار، بيماري ديده مي.شود كه بر روي تخت بوده، ساعد وي به سرش متصل است و يك فلاپ از پوست ناحيه ماهيچه دو سر بيمار به بيني.اش چسبانده شده است.
بيمار بايد سه هفته به همين حالت باقي بماند تا پوست بازوي وي كاملا در محل بيني بچسبد. كمي پس از دو هفته، .پوست مانند بيني شكل گرفته و پروسه تكميل مي.شود.
اين كتاب جزو اولين اسناد در مورد جراحي بيني در گذشته بوده و هيچ شاهد ديگري از عمل.هاي جراحي مشابه تا اواخر قرن 18 ميلادي وجود ندارد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: