نشان دادن اندکي ادب براي يک مرد در فيليپين نتيجه اي پربار داشت.او اجازه داد فرد ديگري جلوتر از او در صف خريد بليت بخت آزمايي بايستد و با اين کار برنده ميليون ها دلار شد.اواخر ماه گذشته ميلادي، تعداد زيادي از مردم در صف خريد بليت بخت آزمايي بزرگ فيليپين ايستاده بودند. اين بخت آزمايي از ماه مه گذشته، هيچ برنده اي نداشت و به همين دليل، جايزه نقدي آن از هميشه بيشتر بود.
برنده نهايي اين بخت آزمايي، به برگزارکنندگان مراسم گفت که در صف خريد جايش را به زن جواني مي دهد که خود را به زور در صف جا کرده بود، اما او به جاي ترشرويي، اجازه داد تا اين خانم در صف بايستد.
حاصل اين بزرگواري او هفده ميليون دلار بود.
اين مرد مي گويد از آنجا که آنها هر دو، بليت هايي را خريداري کرده بودند که به طور تصادفي توسط رايانه انتخاب مي شد، اگر اين خانم جايش را نگرفته بود امکان نداشت برنده شود.
سخنگوي سازمان مجري اين بخت آزمايي گفت فرد برنده مردي با چهره اي مهربان است که آنقدر بي ادعا و افتاده است که حتي تا يک هفته پس از اعلام نتايج، فهرست برندگان را نگاه هم نکرده بود.
سازمان مجري اين بخت آزمايي اعلام کرده که نام برندگان مخفي مي ماند و اين کار تا حدي به دليل حفاظت از آنها در برابر آدم ربايان است.
گفته شده است که اين مرد حدود شصت سال دارد و خانه اش در آمريکاست.
وي براي ديدار با خانواده اش از آمريکا به فيليپين آمده بود.
بي بي سي
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: