سكنه يك روستا در شرق چين از كشف يك لاك پشت دو سر در اين منطقه خبر دادند.به گزارش ايسنا، رسانه.هاي دولتي چين در گزارشي از كشف يك لاك پشت دو سر در منطقه «هفئي » در شرق اين كشور خبر دادند.
اين لاك.پشت سبز رنگ روز گذشته توسط روستاييان در اين منطقه كشف شد و داراي دو سر مجزا است كه از گردن به هم چسبيدند.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید