مقام هاي شيانيانگ شهري واقع در شمال چين روش خلاقانه اي را براي تميز کردن خيابان هاي اين شهر ابدا کرده اند.براساس اين برنامه، مقام هاي شيانيانگ به مردم محلي که ته سيگارهاي در خيابان را جمع آوري کنند، پول پرداخت مي کنند.
براي هر يک ته سيگار، تقريبا معادل يک سنت امريکا پول پرداخت مي شود.
به گفته مقام هاي محلي از يک ماه پيش که اين برنامه آغاز شد، بيش از 7 ميليون ته سيگار تحويل داده شده است.
هدف عمده اجراي اين طرح، تميز کردن اماکن عمومي و همچنين هشدار دادن در مورد خطرات مصرف سيگار است.
بر پايه گزارش ها، يک مرد فعال در اين زمينه، توانسته است بيش از 7 هزار ته سيگار جمع آوري کند.
مقام هاي محلي مي گويند از زمان آغاز اجراي اين برنامه پانزده هزار دلار پول به افرادي که در آن شرکت کرده اند، پرداخت شده است.
اجراي اين برنامه تا دو ماه ديگر ادامه خواهد داشت.
با اين حال برخي گزارش ها حاکي از آن است که بعضي افراد از قوانين تعريف شده تخطي مي کنند.
بر اساس قوانين اين برنامه، ته سيگارها بايد از سطح خيابان ها جمع آوري شوند.
با اين حال در کافي نت ها و رستوران ها ديده شده است که بعضي از مردم محلي در زيرسيگاري ها در جستجوي ته سيگار بودند و بعضي ديگر هم سطل هاي زباله را به همين منظور جستجو مي کردند.
به نظر مي رسد که در شهر شيانيانگ ته سيگار به سرعت در حال تبديل شدن به يک کالاي سودآور است.
بي بي سي
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: