بيش از نيمي از فرانسوي ها در توالت مطالعه مي کنند.به گزارش واحد مرکزي خبر از پاريس، گزارش تحقيقاتي موسسه آماري آي فوپ نشان مي.دهد بيش از نيمي از فرانسويان معتقدند براي مطالعه، توالت جاي مناسبي است.
فرانسويان در سالهاي اخير به دکوراسيون، روشنايي و نظافت توالت توجه بيشتري مي.کنند تا به نوشته لوپاريزين مطالعات لذت بخشي داشته باشند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: