رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از توقيف بيش از 11 هزار دستگاه خودرو رانندگان متخلف در بزرگراه .هاي پايتخت طي سه ماهه نخست سال جاري خبر داد و گفت: در عين حال گواهينامه بيش از شش هزار و 800 راننده متخلف ضبط و 213 راننده.اي كه بيش از 140 كيلومتر بر ساعت سرعت داشتند به مراجع مربوطه براي انجام تست سلامت معرفي شدند.سردار حسين رحيمي روز جمعه در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در سه ماهه نخست سالجاري بيشترين علل توقيف خودروها در بزرگراه.هاي تهران به ترتيب سرعت غيرمجاز با 42 درصد، سبقت غيرمجاز با 38 درصد و حركات مارپيچ با 7 درصد بوده است افزود: در عين حال در اين مدت حدود 270 هزار برگ جريمه براي رانندگان متخلف در بزرگراه.هاي تهران صادر شد كه بيشترين اعمال قانون با 70 درصد مربوط به سرعت و سبقت غيرمجاز و پس از آن استفاده از تلفن همراه و عدم استفاده از كمربند ايمني بوده است.
وي بيشترين تخلفات حادثه.ساز در بزرگراه.هاي تهران را سرعت و سبقت غيرمجاز و انجام حركات مارپيچ عنوان كرد و گفت: در عين حال بيشترين ساعات رخداد تخلفات حادثه.ساز ساعات ابتدايي صبح و ساعات پاياني شب بوده است.
رييس پليس راهور تهران با تاكيد بر اين كه در فصل بهار حدود يكهزار و 500 فقره تصادف در بزرگراه.هاي تهران اتفاق افتاد كه از اين ميزان 81 درصد تصادفات خسارتي، 17 درصد جرحي و 2 درصد فوتي بوده است، افزود: بيشترين علل تصادفات در بزرگراه.هاي پايتخت عدم رعايت فاصله طولي و عدم توجه به جلو بوده است.
وي با اشاره به ضبط بيش از شش هزار و 800 جلد گواهينامه رانندگان متخلف در بزرگراه.هاي تهران طي سال جاري گفت: همچنين 213 راننده.اي كه بيش از 140 كيلومتر بر ساعت در بزرگراه.هاي تهران مي.راندند براي تست سلامت به مراجع مربوطه معرفي و حدود 70 درصد اين افراد بين يك تا سه ماه از رانندگي محروم شدند. از سوي ديگر پليس خودرهايي را كه بيش از 170 كيلومتر بر ساعت سرعت داشتند را به دليل برهم زدن نظم و انضباط عمومي به دادگاه معرفي كرده است.
رييس پليس راهور تهران از احضار 130 راننده.اي كه بيش از 140 كيلومتر بر ساعت سرعت داشتند و سرعت آنها توسط دوربين.هاي ثبت تخلف در بزرگراه.هاي تهران گرفته شده است خبر داد و خاطرنشان كرد: از اين تعداد 82 راننده تا كنون به راهنمايي و رانندگي مراجعه كردند و مابقي هنوز مراجعه.اي نداشتند كه برابر قانون جديد در صورت عدم مراجعه بعد از مهلت تعيين شده، خدمات خودرويي اين افراد قطع مي.شود.
وي همچنين از كاهش تخلفات در بزرگراه.هاي تهران پس از اجراي قانون جديد خبر داد و گفت: درحالي كه در 41 روز نخست سال جاري به طور متوسط روزانه حدود 140 خودرو به دليل تخلفات حادثه.ساز در بزرگراه.هاي تهران توقيف مي.شدند اين رقم در 52 روز پس از اجراي قانون يعني تا پايان خردادماه سال جاري به 106 مورد كاهش يافت رسيد كه بدين ترتيب بايد گفت كه تخلفات حادثه.ساز در بزرگراه.هاي تهران از زمان اجراي قانون جديد حدود 24 درصد كاهش يافته است.
رييس پليس راهور تهران همچنين از اجراي طرح ويژه.اي براي برخورد با تخلفات رانندگان در بزرگراه.ها خبر داد و گفت: جزئيات اين طرح در هفته جاري اعلام مي.شود.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: