ماموران پاکدشت، مالک يک دستگاه آپارتمان را كه از فردي که به عنوان خريدار خانه به آنجا مراجعه کرده بود، اخاذي كرده بود، شناسايي و دستگير شد.به گزارش ايسنا، در پي اعلام شکايت يکي از شهروندان مبني بر زورگيري مبالغي وجه نقد از وي توسط يکي از ساکنان يک مجتمع مسکوني، ماموران انتظامي کلانتري 11 مرکزي بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
ماموران در تحقيقات مقدماتي دريافتند، مالک يکي از واحدهاي يک مجتمع مسکوني در شهرستان پاکدشت هنگامي که شاکي پرونده با هماهنگي يکي از بنگاه.هاي معاملات ملکي براي بازديد از يکي از واحدهاي اين آپارتمان به آنجا مراجعه کرده و با عدم حضور مالک مواجه مي.شود، به بهانه هم شکل بودن واحدها و با کشاندن اين شخص به داخل منزلش با تهديد چاقو مبالغي وجه نقد را از وي زورگيري مي.کند.
سرهنگ مهدي يارندي، معاون اجتماعي استان تهران و البرز ضمن اعلام اين خبر، افزود:با راهنمايي.هاي شاکي ماموران، اين فرد را در منزلش شناسايي و دستگير كردند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: