کمپانی دولتی Corporation Technologies روسیه و Alcatel-Lucent اعلام کردند که سرمایه گذاری مشترک خود در Alcatel-Lucent RT را افزایش می دهند تا تجهیزات LTE را برای بازار روسیه توسعه داده و تولید نمایند. این کمپانی ها یک مرکز R&D در سن پطرزبورگ راه اندازی می کنند که توسط Alcatel-Lucent RT مدیریت شود و کاملا با عملکردهای بی سیم Alcatel-Lucent ادغام شده است. این دو کمپانی همچنین توافق کردند تا در زمینه شبکه های ارتباطات دوربرد زیر دریایی نیز با یکدیگر همکاری کنند زیرا Alcatel-Lucent یک فراهم کننده مطرح برای سیستم های کابل زیر زمینی است.

موضوعات مشابه: