بررسی های انجام شده توسط مؤسسه تحقیقاتی Tavess Research نشان می دهد که سرویس پرداخت موبایل در بازارهای در حال توسعه خاورمیانه ، آسیا و افریقا تا ۲۰۱۵ به بیش از یک بیلیون نفر می رسد و هند طی این مدت بیش از صد میلیون مشترک خواهد داشت. بدلیل وجود جمعیت روستایی گسترده و عدم دسترسی آنها به بانک ، این سرویس کاربران بسیاری را جذب می کند. سرویس پرداخت موبایل ، Mchek ، دارای بالاترین تعداد کاربر در هند است که بیش از دو میلیون مشترک دارد در حالی که سرویس NG Pay دارای یک میلیون مشترک است.
آفریقا و خاورمیانه در مقایسه با هند ، از نظر سرویس پرداخت موبایل و سازگاری با آن کاملا اشباع می باشند.
از مواردی که اپراتورهای موبایل برای بازار سرویس های پرداخت موبایل مورد تاکید قرار می دهند می توان به بهینه سازی سرویس برای جذب جمعیت محلی و پیشبرد استراتژی بازار اشاره کرد.

موضوعات مشابه: