شاید بهترین راه برای ایجاد تفاهم بین یک سازمان ارایه.دهنده خدمات بر خط و استفاده.کنندگان از خدمات آن، ایجاد زبان مشترک و قابل درک برای طرفین درگیر ماجراست.

منظور از ماجرا، در این.جا فناوری است. همان.طور که وسیله ارتباطی دانش.آموز کلاس اول ابتدایی برای نوشتن سرمشق معلم و در نهایت یادگیری اصولی الفبا، قلم است، فرهنگ و یا بهتر بگویم پیدایش زمینه.های یادگیری فراگیر برای برقراری ارتباط درست و مورد انتظار در حوزه فناوری ارتباطات نیز کارکردی مشابه قلم دارد.

اما تعریف قلم در مورد اخیر کمی متفاوت و دارای پیچیدگی.هایی است. اگر به.جا و به.طور مناسب از آن استفاده شود، مانند قلمی که به دست یک هنرمند خوشنویس داده می.شود، می.تواند اثری ماندگار و تأثیرگذار برروی مخاطب بگذارد و اگر همین قلم در اختیار طفل خردسالی قرار گیرد، موجبات آسیب.رسانی به.خود و یا دیگران را نیز به.وجود می.آورد.

به.کارگیری واژه.ها و اصلاحات نامفهوم و تعریف نشده برای استفاده.کنندگان از خدمات رایج و فراگیر از جمله مواردی است که روابط عمومی سازمان..ها باید به آن توجه ویژه نمایند، تا درا ین رهگذر، از سردرگمی و عدم رضایتمندی مشتریان جلوگیری به.عمل آورند وبا برنامه.ریزی اصولی و حساب.شده موانع موجود را از میان برداشته و در مسیر فرهنگ.سازی فناوری.های مورد نظر را راهبری کند.

ما از آنجا که استفاده برخی اصلاحات ارتباطی لزوما برای استفاده کنندگان از این خدمات دارای مفوم مشخصی نیست، ضرورت تدوین فرهنگ.نامه واژه.ها و اصطلاحات ارتباطی احساس می.شود که توجه مسوولان این حوزه را به آن جلب می.کنم. در همین راستا و به.منظور آشنایی بیش.تر مشترکین تلفن.همراه با پیام.های شنیداری ارتباط، برخی از این اصطلاحات را کالبد شکافی می.کنم.

کالبد شکافی پیام.های شنیداری

در مواقعی که مشترک علی.رغم شماره.گیری صحیح به دلایلی، موفق به برقراری ارتباط با مخاطب مورد نظر نمی.شود، پیام.هایی به شرح زیر ارسال می.گردد:

1- " برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر درحال حاضر مقدور نمی.باشد" که این پیام در مواقعی ارسال می.شود که تلفن.همراه به.علت بدهی یا دلایل فنی قطع باشد.
2- "دستگاه تلفن مورد نظر خاموش است" بدین معنی که مشترک تلفن.همراه خود را خاموش کرده و یا سیم.کارت سوخته باشد.

3- "تمام مسیرها به طرف مشترک مورد نظر اشغال می.باشد" که این پیام.هنگامی ارسال می.شود که ترافیک شبکه مانع برقراری ارتباط با مشترک است.

4- " مشترک مورد نظر در دسترس نمی.باشد" که این پیام حاکی از آن است که مشترک درمکانی قرار دادر که خارج از پوشش شبکه تلفن.همراه است. اصطلاحا این نقاط را نقاط کور می.نامند.

5- "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی.باشد" که این پیام برای موقعی است که شماره مورد نظر تخلیه شه یا هنوز دایر نشده است و یا عملیات divert اشتباه صورت گرفته است. شایان ذکر است این پیام زمانی که عملیات شماره.گیری به.طور اشتباه انجام می.پذیرد نیز شنیده خواهد شد، یعنی تعدا ارقام شماره.گیری کم.تر و یا بیش.تر شود

موضوعات مشابه: