مصرف قهوه را ناگهانی قطع نکنید مصرف طولانی.مدت مواد حاوی کافئین و در راس آنها قهوه به صورت ثابت یا روزانه باعث اعتیاد فرد نسبت به آن شده و قطع ناگهانی مصرف این نوشیدنی مشکلاتی مانند حساسیت را ایجاد خواهد کرد. دکتر سعید پیروزپناه ، دکترای تغذیه و ژنتیک در گفتگو با ایسنا گفت: اگر قطع ناگهانی مصرف قهوه پس از یک دوره مصرف طولانی.مدت باشد ، حساسیت.هایی در فرد نسبت به کافئین ایجاد می.شود که دلیل عمده آن افزایش آدنوزین در بدن است. وی با بیان این.که بتدریج و با مصرف مجدد قهوه این حساسیت بهبود می.یابد، افزود: کاهش فشارخون، سردرد، احساس عصبانیت و خستگی از جمله علائم آن است.پیروز پناه در ادامه شدت و میزان حساسیت در افراد مختلف را متفاوت دانست و تاکید کرد: در سنین نوجوانی احتمال بروز نوع شدید حساسیت.ها بیشتر است و در مواردی سرگیجه به همراه خواهد داشت. پیروزپناه تصریح کرد: مصرف زیاد مواد حاوی کافئین برخلاف تصور عامه که آن را آرامبخش می.دانند باعث فعال شدن و تحرک بیشتر شده و افزایش کافئین در بدن منجر به افزایش شدت ضربان قلب و افزایش فعالیت ذهنی می.شود. در موارد شدید حساسیت احتمال خارش پوست، تنگی نفس، تورم صورت و احساس ضعف وجود خواهد داشت.