زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم هر روز پول.هايش را مي شمارد و با نگاهش به من تهمت مي.زند كه از پول.هايش برداشته.ام.به گزارش فارس، زني در دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن در حضور قاضي شعبه 250 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه از اين وضع خسته شدم و خواهان طلاق هستم، گفت: شوهرم بسيار خسيس بوده و از اينكه مهمان به منزلمان مي.آيد، ناراحت مي.شود. خساسات شوهرم تحملم را به اتمام رسانده، در حقيقت ديگر نمي.توانم با اين رفتارش كنار بيايم؛ نكته جالب اينجاست كه شوهرم رفتاري دوگانه دارد به اين معني كه هميشه در مقابل مهمان.ها آبروداري كرده ولي بعد از رفتن آنها شروع به سركوفت زدن و نزاع مي..كند.
اين زن در مقابل قاضي اين پرونده با بيان اينكه مي.خواهم هرچه سريعتر از شوهرم جدا شوم چرا كه با يكديگر تفاهم نداريم، افزود: در مقابل او من بسيار ولخرج و دست. و دلباز هستم كه اين وضع، دائم باعث اختلافات بين ما مي.شود.
وي با اشاره به اينكه جدايي تنها راه حل براي رهايي از اين وضع است، تاكيد كرد: مي.خواهم با جدا شدن، زندگي جديدي را بسازم چراكه هميشه خساست شوهرم اجازه زندگي آرام را به من نداده است.
زن بيان كرد: شوهرم هميشه به فكر اين است كه يك ريال نيز از جيبش كم نشود و هر شب مقدار پول جيب خود را مي شمارد؛ وقتي كه شوهرم پول تو جيب خود را مي.شمارد به شكلي به من نگاه مي.كند كه گويي من مقداري از آن برداشته.ام.
وي با بيان اينكه شوهرم با شمارش هر روز پول.هايش به من تهمت مي.زند كه از پول.هايش برداشته.ام، اضافه كرد: بايد از شوهرم جدا شوم چرا كه رفتار.هاي او مرا از سن 24 ساله مانند فرد 40 ساله كرده است.
قاضي اين شعبه بعد از صحبت.هاي زن، حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و رسيدگي به جلسه را با حضور مرد به آينده موكول كرد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: