اسامي تيم ملي فوتبال نوجوانان براي اردوي هفتم تا چهاردهم تير اعلام شد. به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، علي دوستي مهر سرمربي تيم ملي فوتبال نوجوانان از 27 بازيكن براي شركت در اردوي تيم ملي نوجوانان كه از 7 تا 13 تير در كمپ تيم هاي ملي برگزار مي شود دعوت كرد. اين اولين اردوي جدي تيم ملي نوجوانان است.
اسامي بازيكنان به شرح زير است:
حسين عبداله زاده –حسن صدقيان-محمد داعي-محمد بازاج-پدرام اسماعيليان-امير نصر آزاداني-امير حسين كريمي-محمد بائوج-كيهان هاشمي (اصفهان)
علي حسني-كميل حق زاده -مجتبي مقتدائي –قدرت طاهري-شاهين عباسيان –ساسان جافري-ايمان عبيدي پور-محمد ياسيني-محمد فرزادي –ماجد گنبري –رضا كرملا چعب (خوزستان)
سيد سجاد سيد (خراسان)
دانيال كاظم زاده –امير محمد مظلوم (گيلان)
سيد مجتبي حسيني (تهران)
علي نوري (گلستان)
عرفان اسطخري (همدان)
علي خاندل (كرمان)

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: