در تصویر زیر می توانید مشخصات آیفون ۵ را که از شایعات برآمده است، مشاهده کنید. لازم به ذکر است که هر کدام از این ویژگی ها بر حسب درصد بیان شده است.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها اینجا کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: