يافته.هاي بررسي انجام گرفته از سوي دپارتمان رايانه و علوم اطلاعات دانشگاه پنسيلوانيا حاكيست لكه.هاي برجاي مانده بر روي تلفن.هاي صفحه لمسي ممكن است كلمات عبور را برملا كنند.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين بررسي، صفحه.هاي لمسي لمس مي.شوند بنابراين اثر يا لكه.هايي به شكل اثر جانبي برروي نمايشگرها باقي مي.مانند.
ممكن است لكه.هاي ناپيدا براي پي بردن به اطلاعات وارد شده از طريق بخش.هاي لمسي نمايشگر مورد استفاده قرار بگيرند كه نوعي رخنه اطلاعاتي محسوب مي.شود.
محققان بر اين باورند كه اين نوع رخنه اطلاعاتي به سه دليل يك تهديد به شمار مي.رود. نخست اينكه لكه.ها با گذشت زمان هم.چنان پايدارند؛ دوم اين كه محو شدن يا از بين رفتن لكه.ها به طور تعجب.آوري با پاك كردن يا در جيب گذاشتن دشوار است و سوم اين كه جمع.آوري و تحليل اثر لكه.ها مي.توانند با تجهيزات قابل دسترسي مانند دوربين و رايانه انجام بگيرد.
در نتايج اين بررسي به نياز براي انجام تحليل دقيق عمل وارد كردن اطلاعات مهم از طريق صفحه.هاي لمسي خاطرنشان شده است.


موضوعات مشابه: