مرد جواني كه با جعل عنوان داير بر داشتن امتياز نمايندگي شركت بيمه اقدام به كلاهبرداري از شهروندان كرده بود، دستگير شد. به گزارش فارس،. در تير سال گذشته شخصي با مراجعه به مرجع قضايي و تسليم شكوائيه.اي اظهار داشت: فردي به نام عليرضا مدت.ها از طريق درج آگهي اقدام به جذب سرمايه.گذار جهت مشاركت در ارائه تسهيلات بيمه.اي كرده و پس از مدتي با برداشتن سرمايه افراد، متواري شده است.
با تشكيل پرونده مقدماتي و به دستور تيموري، بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 6 تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
با مراجعه تعدادي از شكات و مالباختگان به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، آنها در اظهارات خود مدعي شد كه از طريق انتشار آگهي تبليغاتي يكي از روزنامه.هاي كثيرالانتشار، در جريان فعاليت يكي از دفاتر نمايندگي بيمه قرار گرفته و پس از تماس با تلفن دفتر نمايندگي، به آنها گفته شده است كه اين دفتر نمايندگي از طريق جذب مشاركت در امور بيمه.اي قصد افزايش سرمايه داشته و به شركت.كنندگان در سرمايه.گذاري نيز، به صورت ماهيانه و به ميزان سرمايه.گذاري انجام شده، سود پرداخت خواهد شد.
همزمان با تحقيقات از شكات پرونده، نماينده حقوقي بيمه دانا نيز كه اقدام به طرح شكايت درباره اين پرونده كرده بود با حضور در پايگاه سوم پليس آگاهي به كارآگاهان گفت: عليرضا با عقد قراردادهاي مشاركت در سربرگ.هاي بيمه دانا و ممهور كردن قراردادها به مهر نمايندگي بيمه، اقدام به جذب سرمايه.اي 2 ميليارد توماني از ده.ها سرمايه.گذار جهت مشاركت در صدور تسهيلات بيمه.اي كرده و پس از آن نيز متواري شده است و اين در حالي است كه عليرضا تمامي اين اقدامات خود را با سوء استفاده از عنوان نمايندگي و بدون اطلاع بيمه انجام داده است.
كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي در تحقيقات خود و با مراجعه به دفتر نمايندگي بيمه در خيابان ولي عصر به تحقيق از كارمندان آن پرداخته و در تحقيقات اطمينان پيدا كردند كه هيچكدام از اين افراد از موضوع كلاهبرداري در پوشش نمايندگي بيمه اطلاع نداشته.اند.
كارآگاهان پايگاه سوم در ادامه تحقيقات با شناسايي مخفيگاه متهم در هشتگرد كرج به اين محل رفته، اما در مراجعه و تحقيقات خود اطلاع پيدا كردند كه متهم از اين محل متواري شده است.
سرانجام با انجام تحقيقات پليسي كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي موفق به شناسايي محل تردد متهم در خيابان هدايت شده و در حاليكه وي قصد داشت تا بار ديگر در پوشش نمايندگي بيمه اقدام به كلاهبرداري كند او را در ساعت 22 روز 23 خرداد امسال دستگير و به پايگاه سوم پليس آگاهي منتقل كردند.
متهم پس از انتقال به پايگاه سوم در اعترافات خود به كارآگاهان گفت: من به هيچ عنوان قصد كلاهبرداري نداشتم و تنها قصد داشتم تا از اين طريق اقدام به افزايش سرمايه كنم اما زماني .كه قادر به پرداخت سود نشدم، تصميم گرفتم تا از دست آنها متواري شوم؛ براي همين با استفاده از قسمتي از پول.هاي گرفته شده از تعدادي از افراد سرمايه.گذار سودهاي ماهيانه مابقي افراد را نيز پرداخت مي.كردم تا كسي به موضوع شك نكند و پس از آنكه از اين طريق موفق به اعتمادسازي و جذب سرمايه.اي قابل توجه شدم تصميم گرفتم تا متواري شوم كه در نهايت نيز دستگير شدم.
سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكر استقامتي، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به طرح شكايتي جداگانه از سوي بيمه دانا و شناسايي ده.ها مالباخته گفت: از كليه مالباختگاني كه بدين شيوه مورد كلاهبرداري قرار گرفته.اند دعوت مي.شود تا جهت طرح شكايت و شناسايي متهم به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، ميدان نيلوفر مراجعه كنند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید