فيناليست.هاي 5 وزن دوم رقابت.هاي كشتي بين.المللي روز جهاني كودك مشخص شدند. به گزارش فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي تربيت بدني آذربايجان شرقي، فيناليست.هاي پنج وزن دوم رقابت.هاي كشتي بين.المللي روز جهاني كودك در تبريز مشخص شد و 12 كشتي.گير ايراني به فينال رقابت.ها راه يافتند.

روز دوم اين رقابت.ها از صبح امروز با برگزاري مسابقات پنج وزن دوم در سالن 6 هزار نفري پورشريفي تبريز پيگيري شد كه نفرات راه يافته به مرحله نيمه نهايي مشخص شدند.

بر اين اساس اسامي نفرات راه يافته به مرحله نيمه.نهايي رقابت.هاي كشتي آزاد و فرنگي به شرح زير است:

46 كيلوگرم:

سليمان آتلي (تركيه) – مصطفي يعقوبي (ايران)

54 كيلوگرم:

سيدعلي محمد محمدي (ايران) - پرويز ابراهيم.اف (آذربايجان)

63 كيلوگرم:

الچين ممدوف (آذربايجان (محمد مكتب.دار (ايران)

76 كيلوگرم:

علي موجرلو (ايران) - گئورگي مليكي شويلي (گرجستان)

100 كيلوگرم:

سعيد عموزاده (ايران) - ابراهيم كاشيول (تركيه)

كشتي فرنگي:

46 كيلوگرم:

علي كلاوي (ايران) -گيگام سركيسيان (ارمنستان)

54 كيلوگرم:

ساگيت گوليف (آذربايجان) - سيدميثم رمضاني (ايران)

63 كيلوگرم:

پرهام قنبري (ايران) - فرشاد بلفكه (ايران)

76 كيلوگرم:

ادريس ابراهيمي (ايران) - زوري ملكيان (ارمنستان)

100 كيلوگرم:

بابك رزم.پوش (ايران) - آرش عرب (ايران)

رقابت.هاي بين.المللي كشتي آزاد و فرنگي جام روز جهاني كودك در رده.ي سني نوجوانان كه از ديروز در تبريز با حضور 138 كشتي.گير در دو رشته فرنگي و آزاد آغاز شده و امشب با معرفي نفرات برتر 5 وزن دوم و تيم.هاي برتر به پايان مي.رسد.


ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: