دختري كه از خانه متواري شده بود پس از 19سال به آغوش خانواده بازگشت. به گزارش ايسنا، سرهنگ حميدرضا گل.صباحي رييس پليس آگاهي استان تهران و البرز با اعلام اين خبر گفت: پرونده.اي در بهمن ماه سال گذشته مبني بر مفقوديت خانم «سارا - ش» از مرجع قضايي به پليس آگاهي واصل شد كه براي رسيدگي به موضوع و به دست آمدن سرنخ.هاي اوليه در ابتدا خانواده مفقودي به پليس آگاهي دعوت شدند.
وي ادامه داد: برادر دختر مفقودشده در اظهارات خود عنوان كرد خواهرم زماني كه منزل ما را ترك كرد 21 سال داشت و اگر وي زنده باشد 40 ساله است و از آن زمان تاكنون هيچ نشانه.اي از او به دست نياورده.ايم.
گل صباحي گفت: بنابر اظهارات بردار مفقودي، اين فرد در سال 1371 تصميم داشت با پسري كه با وي در ارتباط بوده، ازدواج كند اما وقتي با مخالفت خانواده مواجه شد و يك روز به همراه پسر مورد علاقه.اش از منزل خارج و ديگر بازنگشت.
رييس پليس آگاهي استان تهران ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع و اين كه احتمال هرگونه جنايتي متصور بود، رسيدگي به پرونده به طور ويژه در دستور كار اكيپ ويژه.اي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: با انجام اقدامات پليسي و اطلاعاتي 4 نفر با مشخصات فقداني مورد شناسايي قرار گرفتد و با بررسي اطلاعات به دست آمده اين فرد شناسايي شد اما زماني كه ماموران به آدرس موردنظر مراجعه كردند مشخص شد كه وي چندين سال قبل از محل نقل مكان كرده و هيچ آدرس و نشاني از خود به جا نگذاشته .است.
گل صباحي گفت: مأموران در ادامه سرانجام موفق شدند شماره حساب پس اندازي از فرد مفقودي در يكي از شعبات بانك بدست آورده با هماهنگي مراجع قضايي آدرس محل زندگي وي در يكي از مناطق شمال تهران شناسايي و به همراه خانواده او به آن آدرس مراجعه كردند.
رييس پليس آگاهي استان تهران و البرز گفت: پس از آن كه مأموران مطمئن شدند دختر مفقودي كه در حال حاضر 40سال داشت در اين منزل است به همراه مادر، برادر و ساير بستگان وي وارد منزل شدند و مادر و دختر مفقودشده پس از 19 سال همديگر را سخت در آغوش گرفتند.
گل صباحي ادامه داد: فرد مفقودي به نام «سارا» كه در حال حاضر به عنوان پرستار افراد سالمند مشغول به كاراست در رابطه با وضعيت خود گفت كه پس از آن كه از خانواده.ام دور شدم به خاطر كار اشتباهي كه كردم روي بازگشتن به منزل را نداشتم و هميشه فكر مي.كردم كه خانواده.ام مرا به خاطر اين كه بدون اجازه آنان منزل را ترك كرده.ام ديگر نخواهند پذيرفت به همين خاطر از همان روزهاي اول كه فرار كردم به صورت مجردي زندگي مي.كنم و توانستم با تلاش و فعاليت زندگي.ام را با حفظ عفت و آبرو تا اينجا سپري كنم و هم.اكنون كه به آغوش خانواده بازگشته.ام بسيار خوشحالم.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: