در طول سال.هاي گذشته ورزش كشورمان در كنار موفقيت.هايي كه در مقاطع مختلف كسب كرده همواره از ضعف.ها و مشكلات پرشماري رنج برده است، نقصان.هايي كه به عنوان موانع جدي ما را از رسيدن به اهداف عالي و ايده.آل در اين عرصه محروم كرده است. مهم.ترين ايراد وارد بر ورزش نوع مديريت حاكم بر آن است كه در سال.هاي اخير با ادامه اين شيوه ضرورت ايجاد تحولي اساسي و جدي در ساختار بيمارگونه ورزش بيش از پيش احساس شده است.
در چنين شرايطي تشكيل وزارت ورزش و جوانان با تمام چالش.ها و دغدغه.هايي كه ممكن است در ابتداي راه داشته باشد مي.تواند افق روشني را پيش روي ورزش ما قرار دهد، روزنه.اي از اميد براي آغاز راه پرفراز و نشيب تحول به شرط آن كه تمام اعضاي خانواده بزرگ ورزش در اين زمينه با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند. فارغ از اين كه چه كسي قرار است بر صندلي اين وزارتخانه نوپا به عنوان وزير بنشيند، براي اين كه وزارت ورزش و جوانان منشأ ايجاد اين تغيير و تحول در ورزش شود چه بايد كرد و وزير آينده چه راهي را بايد در پيش بگيرد تا ورزش قهرماني ما به سرمنزل مقصود برسد، ورزش حرفه.اي از وابستگي به دولت فاصله بگيرد و روزي خودكفايي را تجربه كند، ورزش همگاني گسترش يابد و امكان ورزش براي اقشار مختلف جامعه فراهم شود و در نهايت ورزش پايه و دانش.آموزي به عنوان مهم.ترين پايگاه استعداديابي جدي گرفته شود، به راستي براي رهايي 2 باشگاه پرسپوليس و استقلال از اين سردرگمي چه برنامه.هايي مي.توان داشت؟ در اين زمينه نظرات افرادي كه در ورزش تجربه دارند مي.تواند راهگشا باشد.
كميته المپيك و مسووليت ورزش قهرماني.
سيدجلال يحيي.زاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه طي اين سال.ها مسائل ورزش را از نزديك دنبال كرده است در گفت..وگو با «جام.جم» به مهم.ترين هدف تشكيل وزارت ورزش و جوانان اشاره مي.كند و آن را راهي براي استقلال كميته المپيك در رسيدگي امور مربوط به ورزش قهرماني مي.داند. وي تصريح مي.كند: از بزرگ..ترين اهداف تشكيل وزارت ورزش همين بود كه وزارتخانه در كار NGO ورزش دخالت نكند، كميته ملي المپيك و فدراسيون.هاي ورزشي از همين نهادها هستند كه بايد به طور مستقل در امور مربوط به ورزش قهرماني تصميم بگيرند و طبق تعريف موجود در كانون وزارت مورد حمايت قرار بگيرند. همه بدبختي ما در ورزش از همين تداخل مسووليت.ها بود، چون دولت نبايد در امور مربوط به نهادهاي ورزشي كه غيردولتي هستند دخالت كند، از اين به بعد چون اين كار خلاف قانون است و مجلسي.ها نظارت بيشتري بر امور دارند، مي.توانند در مواردي كه تخلفي مشاهده مي.كنند با كارت زرد، تذكر و چه بسا استيضاح از بروز مسائلي كه مانع رشد مي.شود جلوگيري كنند. بنابراين توصيه ما به وزير آينده اين وزارتخانه اين است كه براي موفقيت ورزش در بخش قهرماني، كميته المپيك را به استقلال كامل برساند و ضمن حمايت و نظارت، سرپرستي كامل رشته.هاي مختلف ورزشي در مسير قهرماني را به آنها بدهد تا موقع تحليل و بررسي عملكرد، هم تكليف روشن باشد و هم به دنبال مقصر نباشند و از زير بار مسووليت شانه خالي نكنند.
بخش خصوصي در ورزش حرفه.اي فعال شود
يحيي.زاده در راستاي بهبود شرايط ورزش حرفه.اي نيز اين راهكار را ارائه مي.دهد: در ورزش حرفه.اي بايد بخش خصوصي را فعال كرد. تا امروز بخش. خصوصي حتي در صورت ورود به ورزش حرفه.اي به دليل ساختار اشتباه ورزش شكست خورده است، در ورزش حرفه.اي اولين اقدام را بايد براي پرسپوليس و استقلال انجام داد. دستور رئيس.جمهور اين بود كه اين دو باشگاه تا آخر سال 89 به بخش خصوصي واگذار شوند، البته من معتقدم كه دولت نبايد به طور كامل كنار بكشد، بلكه بايد با يك نظارت عام اين اقدام به مرور انجام شود تا 2 باشگاه پرطرفدار ما ضربه نخورند، شك نكنيد كه تشكيل وزارت ورزش و جوانان به رسيدن به اين اهداف كمك مي.كند و وزير مربوطه حتما اين اولويت.ها را در دستور كار قرار مي.دهد.
المپيك 2012 فراموش نشود
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي به فاصله زماني كوتاه تا المپيك 2012 اشاره مي.كند و مي.افزايد: آنچه بايد در ابتدا در اولويت باشد ايمان و باور به وزارتخانه است، حواشي به وجودآمده را بايد باتوجه به درپيش.بودن المپيك زود جمع كرد و با يك خرد جمعي و كمك همه.جانبه از تمام دلسوزان، پيشكسوتان و باتجربه.هاي ورزش بهره برد تا كارهاي عقب.مانده ورزش در طول مدتي كه به نوعي سردرگم بوده است سرانجام بگيرد. اگر غير از اين باشد سير صعودي كه در بازي.هاي آسيايي گوانگجو شاهد بوديم متاسفانه رو به افول مي.گذارد.
امكان حضور ايران در مجامع بين.المللي ورزش
بهرام افشارزاده، دبيركل كميته ملي المپيك موارد مهم ديگري را مورد اشاره قرار مي.دهد و به «جام.جم» مي.گويد: در ورزش وجود چند فاكتور براي ايجاد تحول ضروري است، مهم.ترين آن اين است كه با تشكيل وزارت ورزش و جوانان مجلس و دولت ورزش را بيش از پيش باور كنند و جدي بگيرند تا فضاي كار براي وزير فراهم شود.
وي به وزير ورزش و جوانان توصيه.هايي مي.كند و در اين مورد مي.افزايد: وزير ورزش اگر مي.خواهد ما روال تازه.اي را در ورزش شاهد باشيم بايد كمبودهايي كه در گذشته بوده را جبران كند. استفاده از بهترين مربيان و بهره. بردن از اساتيد دانشگاهي ايران و جهان يكي از آنهاست كه به دنبال آن، امكان حضور ايران در مجامع بين.المللي ورزش فراهم مي.شود، هرچقدر اساتيد و مربيان ما در كنفرانس.ها و مجامع بين.المللي شركت كنند در اثر تبادل اطلاعات به دانش روز مجهز مي.شوند و آن وقت مي.توانند آن را در اختيار نسل جوان قرار دهند تا ورزش در كشور ما هم علمي شود.
ضرورت جذب اسپانسر
اما براي رفع مشكلات مالي فدراسيون.ها و حتي كميته المپيك و به حركت درآمدن چرخه اقتصاد در ورزش هم اقداماتي را مي.توان در دستور كار قرار داد، اقداماتي كه تاكنون چندان مورد توجه قرار نگرفته يا اگر عملي هم شده به دليل ضعف.هاي موجود دوام نداشته است.
نكته: وزارت ورزش و جوانان مي.تواند منشأ تغيير و تحول در ساختار بيمارگونه ورزش ما باشد به شرط آن كه هر توصيه.اي براي بهبود اين وضعيت جدي گرفته شود
بهرام افشارزاده از اين مقوله به عنوان گامي اساسي براي رسيدن به استقلال مالي در فدراسيون.ها ياد مي.كند و مي.افزايد: در دوراني شاهد بوديم كه اسپانسرهاي زيادي جذب ورزش مي.شدند، موفقيت ايران در رشته.هاي مختلف در عرصه ملي و بازتاب اين موفقيت.ها طبعا تمايل اسپانسرها و حاميان مالي را براي حضور در عرصه ورزش بيشتر مي.كند، اما مي.توان با درنظر گرفتن امكانات و تسهيلاتي براي شركت.هاي متقاضي نظر آنها را به ورزش جلب كرد تا با جذب تبليغات داخلي و خارجي، البته با رفع موانعي كه هست ورزش بتواند روي پاي خودش بايستد. ضمن اين.كه اگر قرار باشد كميته المپيك بار ورزش قهرماني را به دوش بكشد بايد بودجه تمام و كمالي در اختيار داشته باشد كه تمام فدراسيون.ها را بتواند به يك نحو پوشش بدهد و مشكلي از بابت فراهم.كردن امكانات و تسهيلات و اعزام.ها نداشته باشد.

گسترش دايره بسته و محدود مربيان حرفه.اي
چرخه مربيان حرفه.اي حاضر در ورزش ما به يك دايره بسته و محدود تبديل شده كه در هر رشته.اي تعدادي از چهره.هاي شناخته.شده هر سال مشغول فعاليت هستند، عده.اي از پيشكسوتان خارج از گود مي.مانند و عده.اي از جوانان فرصتي براي افزايش دانش خود و بروز توانايي.هايشان نمي.يابند.دبيركل كميته ملي المپيك رفع اين نقيصه را هم از مسووليت.هاي وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان مي.داند و ادامه مي.دهد: به غير از فوتبال، كميته المپيك ماهي حدود 250 هزار دلار براي مربيان خارجي هزينه مي.كند، مربياني كه ممكن است كارايي مورد انتظار را هم نداشته باشند در حالي كه ورزش ما آنقدر از بار تجربه پيشكسوتان غني است كه از آن غافل هستيم، اميدواريم با توجه به اين موضوع به اين سرمايه.ها توجه شود و در كنار آن فضاي رشد براي مربيان جوان فراهم شود تا همين هزينه.اي كه به مربيان خارجي مي.دهيم صرف برگزاري كلاس.هاي مربيگري در رشته.هاي مختلف شود، لابراتوارهاي آموزشي راه.اندازي شده و با تحقيق و تفحص علاوه بر اشتغالزايي در ورزش سطح علمي مربيان را بالا ببريم و آنها را به سلاح علم مجهز كنيم.
معرفي هيات مديره ورزشي براي سرخابي ها
پرسپوليس و استقلال همواره از دغدغه.هاي اصلي سازمان ورزش بوده.اند، 2 باشگاهي كه سازمان ورزش تاكنون بودجه زيادي را سالانه براي گذران امورشان اختصاص داده است. 2 باشگاه پرطرفداري كه حتي از داشتن يك هيات مديره محروم هستند و با وجود اولتيماتوم.هاي AFC همچنان غيراصولي اداره مي.شوند و بدون بودجه دولت نمي.توانند روي پاي خود بايستند، يعني مي.توان انتظار داشت كه با تشكيل وزارت ورزش اوضاع اين دو باشگاه سروسامان يابد؟ علي فرخزادي، عضو سابق هيات مديره باشگاه پرسپوليس به «جام.جم» مي.گويد: راه نجات اين دو باشگاه هميشه ورود به بخش خصوصي عنوان شده است. براي رسيدن به اين هدف بايد امكانات لازم را فراهم كرد و به قولي بي.گدار به آب نزد، ورود پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي اگر به طور اصولي در آينده.اي نزديك انجام شود خيلي از مشكلات حل مي.شود، با تشكيل وزارت ورزش مي.توان اميدوار بود كه اين اقدام با يك كار كارشناسي انجام شود. بهرام افشارزاده در اين مورد مي.گويد: بايد اين دو باشگاه امكاناتي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار داشتند را بگيرند تا حداقل.ها را در زمينه امكانات در اختيار داشته باشند. مهم.ترين كار براي اين دو باشگاه بعد از تشكيل وزارت ورزش انتخاب هيات مديره.اي از جنس ورزش است، اين دو باشگاه آنقدر ورزشكار باتجربه، تحصيلكرده و بااخلاق دارند كه خانه.نشين هستند؛ همان.ها كه مي.توانند به پرسپوليس و استقلال كمك كنند. بعد از هيات مديره بايد طرح.هايي براي خودكفايي اقتصادي2 باشگاه ارائه كرد و به اجرا رساند.
برقراري پل ارتباطي وزارت ورزش و شهرداري
يكي ديگر از مشكلات ورزش كه از انتقادات وارد به سازمان تربيت بدني بود، توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، باشگاه.داري و تيمداري است كه اگر به ارگان.هاي ديگر واگذار يا حداقل از همكاري آنها بهره برده مي.شد نتيجه.اي به مراتب بهتر از اين به دست مي.آمد.عبدالحميد احمدي، رئيس انجمن ورزشي.نويسان ايران در اين رابطه به «جام.جم» مي.گويد: وزير ورزش مي.تواند با هوشمندي خاصي امكان برقراري پل ارتباطي اين وزارتخانه با شهرداري را فراهم كند، در صورت امكان امور ساخت و ساز و بخصوص نگهداري اماكن ورزشي به شهرداري.ها واگذار شود چون ورزشگاه.داري، ورزشگاه.سازي و باشگاه.داري و تيمداري در هيچ جاي دنيا از وظايف وزارت ورزش نيست و همين شرايط اگر در ورزش ما هم رعايت شود مي.توانيم به پيشرفت فكر كنيم.
تشكيل پايگاه.هاي استعداديابي
استعداديابي و توجه به ورزش پايه براي تقويت تيم.هاي ملي در آينده از موارد ديگري است كه مورد نظر كارشناسان است. بهمني، مديركل تربيت بدني آموزش و پرورش در گفت.وگو با «جام.جم» تصريح مي.كند: براي توجه به ورزش پايه بايد از ورزش دانش.آموزي آغاز كرد، اگر وزارت ورزش با آموزش و پرورش در تعامل باشد مي.توان در معرفي استعدادهاي پايه رشته.هاي مختلف ورزشي به فدراسيون.ها مثل يك پايگاه استعداديابي عمل كرد، اگر نوجوانان بااستعداد در رشته.هاي ورزشي خوب شناخته شوند آن وقت وزارت ورزش مي.تواند با دادن بودجه به فدراسيون.ها و توجه ويژه به تيم.هاي پايه، آينده تيم.هاي بزرگسال را تضمين كند.
سارا احمديان / جام جم
ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید