مدير كل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات شركت ارتباطات سيار ايران گفت: مشترکان استان تهران بيشترين آمار شکايت را از همراه اول طي سال گذشته داشتند.

محمد آبايي با اشاره به آمار بالاي مشترکان همراه اول در سطح استان تهران در مقايسه با ساير استان هاي کشور گفت: ميزان شکايات دريافتي از مشترکان در اين استان در جايگاه اول قرار دارد.
وي ادامه داد: پس از تهران شهرهاي مسافرپذير از جمله مشهد و شهرهاي شمالي کشور در جايگاه بالايي قرار دارند.
آبايي اظهارداشت: عدم آنتن دهي و پوشش دهي تلفن همراه بيشترين شکايات مشترکان همراه اول در سال گذشته بود.
وي گفت: کمبود کارت شارژ و سيم کارت اعتباري از ديگر شکايات مطرح شده در سال گذشته بوده است.
مدير کل بازرسي همراه اول افزود: عدم ارسال و تکرارپيامک بيشترين شکايات مشترکان همراه اول را به صورت مقطعي در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

اختصاص خط تلفن ثابت براي دريافت شکايات :
آبايي گفت: مشترکان همراه اول مي توانند براي اعلام شکايت خود با شماره 02181713200 تماس گرفته و مسائل خود را مطرح کنند.
وي گفت: اين شماره تلفن گويا نبوده و پاسخگويي آن از طريق کارشناس صورت مي گيرد. همچنین شماره 81713200 تنها براي اعلام شکايات بوده و مشترکان همراه اول براي ارائه پيشنهادات و نظرات خود با ساير مراکز مربوطه تماس بگيرند.


موضوعات مشابه: