فرمانده پليس.راه كشور با اشاره به كاهش 2 برابري كشته.هاي تصادفات رانندگي با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در كشور از اجراي طرح توقيف ساعتي خودروها براي نخستين بار در طرح تابستانه امسال در جاده.هاي كشور خبر داد.سرهنگ محمدرضا مهماندار روز سه.شنبه در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه طرح تابستانه پليس.راه كشور كه از اول تيرماه سال جاري آغاز شده است تا سوم مهرماه ادامه خواهد داشت ، افزود: خط قرمز پليس در تابستان امسال سرعت، انحراف و سبقت غيرمجاز خواهد بود كه براساس ابلاغيه صورت گرفته ماموران پليس در جاده.هاي كشور به شدت با اين دسته از تخلفات برخورد كرده و خودرو رانندگان متخلف در صورت ارتكاب دو تخلف همزمان حادثه.ساز ضمن ثبت نمره منفي براي راننده، تا سه روز توقيف مي.شود.
وي با اشاره به اينكه براي نخستين بار در طرح تابستانه امسال توقيف ساعتي خودروها نيز در دستوركار قرار گرفته است، گفت: افرادي كه با خانواده.شان به سفر مي.روند تاكيد شده است كه سختگيري بيشتري براي حفظ جان آنها صورت گيرد. لذا رانندگاني كه سرعت غيرمجاز بروند حتي اگر با خانواده باشند ضمن اعمال قانون، خودرويشان به صورت ساعتي توقيف خواهد شد لذا تاكيد مي.كنيم كه رانندگاني كه تند برانند حتما تابستان امسال ديرتر به مقصد مي.رسند.
كاهش تلفات رانندگي در ارديبهشت ماه
فرمانده پليس.راه كشور همچنين در نشست خبري امروز خود با اشاره به اينكه يك هزار و 525 نفر در ارديبهشت ماه امسال در حوادث رانندگي كشور جان خود را از دست دادند، افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 290 نفر كاهش، حدود 16 درصد كمتر شده است.
وي افزود: از اين تعداد كاهش 166 نفر كاهش مربوط به حوادث جاده.اي بوده است كه به اين ترتيب سهم پليس.راه كشور در كاهش كشته.هاي تصادفات در ارديبهشت ماه حدود 15.8 درصد بوده است.
فرمانده پليس.راه كشور با اشاره به اينكه در دو ماهه امسال 434 نفر در حوادث رانندگي كشور كمتر كشته شده.اند، گفت: براساس آمارهاي پزشكي قانوني شمار كشته.هاي تصادفات رانندگي در دو ماهه امسال 11.5 درصد كاهش يافته است.
وي با اشاره به اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از دهم ارديبهشت ماه سال جاري تصريح كرد: آمارها نشان مي.دهد ميزان كاهش كشته.هاي تصادفات رانندگي در ارديبهشت ماه امسال نسبت به فروردين ماه سال جاري دو برابر شده است كه اين امر نشان دهنده بازدارندگي قانون اجراي خوب پليس و همكاري خوب شهروندان است.
مرگ بيش از 6هزار نفر در تصادفات تابستان سال گذشته
فرمانده پليس.راه كشور با اشاره به اينكه شش هزار و 939 نفر در حوادث رانندگي تابستان سال گذشته كشته شدند، افزود: از اين تعداد 5 هزار و 91 نفر در جاده.هاي كشور جان باختند و اكثر كشته.هاي تصادفات سرنشينان خودرو بوده.اند نه رانندگان آنها.
وي به مهمترين علل وقوع تصادفات در تابستان پارسال اشاره كرد و گفت: عدم توجه به جلو با 26 درصد، انحراف و تجاوز به چپ با 22، سرعت غيرمجاز با 21 و خستگي و خواب آلودگي با 7 درصد مهمترين علل وقوع تصادفات رانندگي در تابستان سال گذشته در جاده.هاي كشور بوده است.
سرهنگ مهماندار با اشاره به اينكه بيشترين شكل تصادفات پارسال با 32 درصد «واژگوني» و به دليل خستگي و خواب.آلودگي و عدم توجه به جلو بوده است، به رانندگان توصيه كرد با توجه به وضعيت جغرافيايي كشور حتما در زمان خستگي در توقفگاه.ها استراحت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه حدود نيمي از تصادفات تابستان پارسال بين ساعت 12 تا 20 رخ داده است، گفت: بيشترين تلفات تصادفات نيز به ترتيب متعلق به استان.هاي مركزي، خراسان رضوي، لرستان، فارس، تهران و خراسان شمالي بوده است.
شمار نيروها و امكانات در طرح تابستانه امسال 10 درصد افزايش يافت
فرمانده پليس.راه كشور به طرح تابستانه امسال اشاره و خاطرنشان كرد: اين طرح كه از اول تيرماه آغاز شده و تا سوم مهرماه ادامه دارد با شعار «سفرهاي ايمن تابستاني» در حال اجراست و براساس هماهنگي هاي صورت گرفته شمار نيروها و امكانات در طرح تابستانه امسال 10 درصد افزايش يافته است.
وي به آمار گشتي.هاي پليس.راه اشاره كرد و گفت: تعداد تيم.هاي گشتي كنترل نامحسوس 30 درصد، تيم.هاي گشتي آشكار 25 درصد و شمار نيروهاي عملياتي حدود 10 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزايش يافته است. همچنين يكهزار و 600 دستگاه دوربين كنترل سرعت در تابستان امسال نسبت به ثبت تخلف رانندگان متخلف اقدام مي.كنند.
فرمانده پليس.راه كشور به اقدامات بازدارنده براي طرح تابستانه اشاره كرد و گفت: خودروهايي كه دو تخلف حادثه ساز را به صورت همزمان انجام دهند تا سه روز توقيف مي.شوند. از سوي ديگر سختگيري بيشتري نسبت به افرادي كه با خانواده.شان به سفر مي.روند اعمال مي.شود چرا كه حفظ جان خانواده.ها براي پليس بسيار مهم است.
وي با اشاره به اينكه براساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي 20 تخلف حادثه.ساز كه داراي نمره منفي هستند از 10 ارديبهشت ماه درسوابق رانندگان در حال ثبت است گفت: ماموران پليس راه در جاده.هاي كشور در صورت ارتكاب تخلفات حادثه ساز از سوي رانندگان نسبت به استعلام سوابق راننده اقدام كرده و در صورتي كه رانندگان در مرحله اول 30 نمره منفي بگيرند گواهينامه آنها ضبط شده و فرد مذكور اجازه رانندگي نخواهد داشت.
راه.اندازي تيم.هاي ويژه تست سلامت در جاده.ها
فرمانده پليس.راه كشور از استقرار تيم.هاي ويژه تست سلامت شامل مواد مخدر، روانگردان ها و الكل در جاده.هاي كشور در طرح تابستانه خبر داد و گفت: براساس برنامه.ريزي.هاي انجام شده اين تيم.ها علاوه بر گشتي.هاي پليس.راه از رانندگان تست سلامت به عمل مي.آورند.
وي تاكيد كرد: براساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگاني كه نسبت به استفاده از مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الكلي اقدام كنند ضمن جريمه 200 هزار تومان و ضبط شش ماهه گواهينامه.شان جهت طي مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي مي.شوند.
نقاط پرتصادف در جاده.هاي كشور با تابلوها و بنرهاي لازم مشخص شده است
فرمانده پليس.راه كشور در عين حال به اقدامات پيشگيرانه پليس.راه ناجا در تابستان امسال اشاره كرد و گفت: نقاط پرتصادف در جاده.هاي كشور با تابلوها و بنرهاي لازم مشخص شده در عين حال از سازمان راهداري انتظار مي.رود تا هرچه سريعترنسبت به رفع اشكالات اين نقاط اقدام كند.
وي با اشاره به اينكه حدود دو هزار نقطه و محور پرتصادف در كشور داريم، گفت: اقدامات كوتاه مدت، نصب تابلوها و بنرهاي هشداردهنده است و قطعا بايد نسبت به اصلاح هندسي و يا ايجاد باند رفت و برگشت مجزا در جاده.هاي پرتصادف اقدام شود.
سرهنگ مهماندار از راه.اندازي استراحتگاه.هاي موقت در جاده.هاي كشور در طرح تابستانه خبر داد و گفت: براساس هماهنگي صورت گرفته در جاده.هايي كه فواصل طولاني دارند استراحتگاه.هاي موقت با همكاري سازمان راهداري و ساير سازمان.هاي خدماتي پيش.بيني شده است تا رانندگان براي استراحت بتوانند از امكانات اين ايستگاه ها استفاده كنند.
وي از تسريع در امدادرساني و پوشش ويژه نقاط پرتصادف در تابستان امسال خبر داد و گفت: براساس برنامه. ريزي.هاي صورت گرفته تيم.هاي امدادي در نزديكي نقاط پرتصادف مستقر مي.شوند تا سرعت امدادرساني به خودروهاي حادثه ديده در اين نقاط بيشتر شود.
فرمانده پليس.راه كشور در پاسخ به سوالي در خصوص استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر در خودروهاي حمل و نقل عمومي گفت: آمارها نشان مي.دهد بخش قابل توجهي از تصادفات در بخش حمل و نقل عمومي مربوط به استفاده رانندگان اين بخش از اين دسته مواد است كه در اين خصوص در تابستان امسال تمهيدات لازم براي انجام تست سلامت از رانندگان حمل و نقل عمومي پيش.بيني شده است.
سرهنگ مهماندار در عين حال در پاسخ به سوالي در خصوص تعداد قبوض جريمه صادر شده با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: آمارها نشان مي.دهد علي.رغم كاهش قابل توجه كشته.هاي تصادفات در ارديبهشت ماه امسال صدور قبوض جريمه در اين ماه نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: