اپراتور اول تلفن همراه با ارسال پیامک،نسبت به قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان بدهکار خود، هشدار داد.

به نقل از موبنا ، در پیامک اخطار شرکت ارتباطات سیار که روز گذشته از سوی این اپراتور ارسال شده، از مشترکان دائمی خود خواسته است که در صورت عدم پرداخت قبض تلفن همراه خود برای جلوگیری از قطع ارتباط ، ظرف 72 ساعت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

گفتنی است قبوض تلفن همراه دوره دو ماهه منتهی به اول خردادماه مشترکان اپراتور اول ، چند روز گذشته توسط پست توزیع شد و این اپراتور قبل از توزیع این قبوض ، میزان بدهی مشترکان را از طریق پیامک، اطلاع رسانی کرده بود.

براساس اعلام قبلی شرکت ارتباطات سیار ، ارتباط تلفن همراه مشترکانی که نسبت به پرداخت به موقع قبوض خود اقدام نمی.کنند، پس از این مهلت،به مدت یک هفته قطع یک طرفه شده و چنانچه توانستند در هفته اول بدهی خود را واریز کنند ارتباط برقرار می.شود؛ در غیر این صورت در هفته دوم ارتباطشان کاملا قطع خواهد شد.