با وجود پشتیبانی لفظی ال جی از مایکروسافت و ویندوز موبایل آن در عمل پشتیبان قوی برای این شرکت نرم افزاری به شمار نمی آید و از 20 گوشی خود که قصد دارد راهی بازار کند تنها 5 گوشی را با سیستم عامل ویندوز موبایل مایکروسافت عرضه خواهد کرد.

به (ایستنا) ال جی که در نظر دارد طی سال جاری 20 گوشی جدید را عرضه کند، اعلام کرد 15 گوشی را با سیستم عامل آندورید و 5 گوشی باقی مانده را با سیستم عامل ویندوز 7 موبایل در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

به گفته مدیر ال جی 4.2 میلیون گوشی ساخت این شرکت را مبتنی بر آندورید و 1.8 میلیون گوشی را مبتنی بر ویندوز موبایل راهی بازار خواهد کرد.


موضوعات مشابه: