زلزله اي به شدت 3.6 درجه ريشتر در مقياس امواج درون زميني روز پنجشنبه مناطق غربي تركيه را تكان داد.به گزارش ايرنا، رصد خانه قنديللي وابسته به دانشگاه «بغازايچي» استانبول با اعلام اين مطلب افزود: اين زمينه لرزه ساعت 10:50 به وقت محلي (13:20 به وقت تهران) رخ داد.

مركز اين زمين لرزه شهر «بدوروم» وابسته به استان موغلا گزارش شده است.

شدت زمين لرزه ياد شده كه در عمق 9.2 كيلومتري سطح زمين رخ داد در بخش وسيعي از اين استان احساس شد.
قريب به تمامي مناطق تركيه بر روي خطوط مختلف گسل زلزله قرار دارد و همه ساله هزاران زلزله در مناطق مختلف اين كشور رخ مي دهد.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: