سارقاني كه قصد داشتند با زورگيري از مسافران، سرمايه.اي براي سفر به خارج از كشور فراهم كنند، دستگير شدند.به گزارش ايسنا، با مراجعه فردي به کلانتري 118 ستارخان پرونده.اي تحت عنوان «زورگيري» پيش روي كاراگاهان گشوده شد؛ شاكي مدعي شد كه توسط دو سرنشين يک خودرو پرايد مشکي رنگ مورد زورگيري و سرقت اموال قرار گرفته است.
با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور داديار شعبه چهارم دادسراي ناحيه 27 تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
شاكي به كارآگاهان گفت كه به مقصد فرودگاه، سوار يک دستگاه خودرو پرايد مشکي با دو سرنشين شدم که ناگهان پس از حرکت پرايد، سرنشين صندلي جلو که در کنار راننده نشسته بود با چاقويي که به همراه خود داشت به سمت من حمله کرد و ضمن ضرب و شتم و تهديد به قتل اقدام به سرقت مبلغ 5 ميليون و 300 هزار تومان وجه نقد همراهم کرده و پس از پياده کردن من در مکاني تاريک و خلوت، به سرعت از محل متواري شدند.
کارآگاهان با آغاز تحقيقات در ادامه تحقيقات خود و با بررسي پرونده.هاي مشابه که در آنها سرنشينان يک دستگاه خودرو پرايد مشکي اقدام به زورگيري کرده، تعدادي از مالباختگاني كه بدين شيوه مورد اخاذي قرار گرفتند را شناسايي كردند كه تمامي اين مالباختگان در اظهارات خود با بيان شيوه و شگردي مشابه درباره سرقت اموالشان و ارائه مشخصات يکسان از سرنشينان خودرو پرايد، به نکته مشترک ديگري نيز اشاره كردند كه سرنشينان خودرو پرايد براي آن که مالباختگان متوجه صحبت.هايشان آنان نشوند به زباني کاملا محلي با يکديگر صحبت مي.كردند.
دراين ميان، يكي از مالباختگان به ماموران گفت كه سارقان، كارت عابربانك و رمز وي را نيز از او گرفتند، با توجه به اطلاعات بدست آمده از شماره عابربانک مالباخته اطلاع پيدا کردند که مبلغ 200 هزار تومان حساب عابربانک متعلق به مالباخته به شماره حساب شخص ديگري واريز شده است.
با شناسايي مالک شماره حساب جديد و انجام تحقيقات از اين فرد، وي به کارآگاهان گفت كه چندي پيش براي پرداخت قبوض آب و برق به دستگاه عابربانک مراجعه کرده بودم که ناگهان دو نفر با لهجه.اي خاص با درخواست از من عنوان داشتند که احتياج به برداشت مبلغي بيشتر از 200 هزار تومان از عابربانک داشته و براي همين تقاضا کردند تا اين پول را از طريق انتقال به حساب عابربانکي من برداشت كنند؛ من نيز از آنجايي که آنان رمز عابربانک خود را در اختيار داشتند به هيچ عنوان به صحبت هايي.شان شک نکرده و با درخواست آنان موافقت کرده و مبلغ مورد درخواست را به آنان تحويل داده و به هيچ عنوان هيچ.کدام از آنان را نمي.شناسم.
همزنان با تحقيقات کارآگاهان براي شناسايي محل.هاي تردد احتمالي متهمان، واحد گشت پليس آگاهي تهران درحين گشت.زني در منطقه چيتگر خودروي پرايد مشکي رنگ مسروقه را شناسايي و دستگير كردند و هر سه متهم به اسامي جعفر، محمد و يونس از سوي مالباختگان مورد شناسايي قرار گرفتند.
با شناسايي متهمان از سوي مالباختگان، هر سه به ناچار لب به اعتراف گشوده و در اعترافات خود صراحتا به ده.ها فقره زورگيري با استفاده از خودرو پرايد مسروقه در مناطق غرب و شمال غرب تهران اعتراف کردند.
در بررسي سوابق متهمان مشخص شد؛ يونس از مجرمان سابقه.داري است که پيش از اين بارها به اتهام ارتکاب جرايم مختلف از قبيل قتل.عمد، شرکت در ايراد ضرب عمدي، شرکت در درگيري، مقاومت در برابر مأموران، نگهداري سلاح غيرمجاز، اخلال در نظم عمومي از طريق سلب آسايش براي شهروندان دستگير و روانه زندان شده است.
با تحقيقات انجام شده از متهمان مشخص شد که هر سه متهم پرونده قصد داشتند تا با سرکردگي يونس پس از ارتکاب ده.ها فقره زورگيري و جمع آوري سرمايه.اي قابل توجه از کشور خارج شوند که قبل از هرگونه اقدام براي خروج از کشور توسط مأموران گشت پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير و در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي قرار گرفتند.
سرهنگ کارآگاه مهرداد يگانه، رييس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ در اين باره گفت: از کليه مالباختگاني که در طول چند ماه گذشته و توسط سرنشينان خودروهاي پرايد مشکي، مورد زورگيري قرار گرفته.اند خواست تا براي شناسايي متهمان به پايگاه دوم پليس آگاهي واقع در خيابان آزادي، خيابان زنجان شمالي مراجعه كنند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: