مردي كه خود را كارمند ارشد دستگاه.هاي مهم دولتي معرفي و از اين طريق به بهانه پرداخت وام از مردم كلاهبرداري مي.كرد شناسايي و دستگير شد.به گزارش فارس، مدتي قبل فردي با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسي دادسراي شهر ري طي شكوائيه.اي به بازپرس سوري گفت: اواخر سال گذشته براي زيارت مرقد امام رضا (ع) به همراه خانواده.ام به مشهد رفتم. در مسافرخانه با فردي به نام عباس كه او هم براي زيارت آمده بود، آشنا شدم.
وي ادامه داد: عباس خود را كارمند يكي از ادارات مهم دولتي معرفي كرد. با توجه به مشكلات و نياز مالي كه برايش تعريف كردم يا بهتر بگويم درددل كردم، به من گفت اگر مدارك و وثيقه مورد نياز را داشته باشي مي.توانم با نفوذ و دوستاني كه در سازمان و بانك.ها دارم، براي گرفتن وام كاري برايت انجام دهم. بعد از برگشتن از مشهد، قرارها و ملاقات.هايمان در تهران، قرار شد مبلغ 70 ميليون تومان برايم وام بگيرد، امَا به من گفت بايد حدود 10درصد از مبلغ وام را براي افرادي كه در سازمان يا بانك مي.شناسد به عنوان كارمزد قبل از دريافت وام هزينه كند.
اين شاكي گفت: من هم با قرض گرفتن از بازار به صورت بهره نزول در چند مرحله نزديك به 10 ميليون تومان به او دادم و او نيز هر بار با نشان دادن برگه، فرم و نامه.اي به من كه نشان.دهنده پيشرفت كارها بود، طوري به من القا مي.كرد كه كارها دارد خوب پيش مي.رود. بعد از اينكه پول را از من گرفت (10درصد) به يك.باره ناپديد شد و هركاري كردم نتوانستم او را پيدا كنم و به تماس.هاي من جواب نمي.داد. در اين مرحله بود كه فهميدم از من كلاهبرداري كرده است.
با دستور بازپرس سوري، پرونده براي رسيدگي تخصصي و شناسايي و دستگيري متهم به كارآگاهان مبارزه با كلاهبرداري پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ (پايگاه آگاهي شهرري) ارجاع شد. كارآگاهان ابتدا با تهيه تصوير فرضي از متهم از طريق چهره.نگاري و نيز اطلاعاتي را كه از محدوده تردد وي از شاكي پرونده به دست آوردند، با تلاش بسيار توانستند در تاريخ 5 تير امسال اين متهم را با نام غلامعباس، ش 37ساله در شهرري شناسايي و دستگير كنند.
در بازرسي از منزل اين متهم تعداد زيادي فرم.ها و نامه.هاي صوري و جعلي از سازمان.ها و ادارات متهم دولتي، بانك مركزي و ساير بانك.ها و همچنين ليستي از افراد مختلف متقاضي وام كشف و ضبط شد.
در پيگيري.هاي بعدي كارآگاهان پايگاه نهم مشخصات دقيق اين افراد در شهرستان.هاي مختلف از جمله قزوين، گلپايگان، شهرري، تهران، كرج و مشهد به دست آمد.
متهم با انتقال به پايگاه و با توجه به مداركي كه از وي به دست آمد، اعتراف كرد: من داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بيكار هستم. به علت بيكاري و متأهل بودن، تصميم گرفتم از مردم كلاهبرداري كنم. لذا در جاهاي مختلف به محض اينكه مي.گفتم من كارمند ارشد فلان نهاد و سازمان دولتي هستم، مردم فوري بدون كوچك.ترين تحقيق، بررسي يا شك و ترديد به حرفهايم اطمينان كرده و مشكلات و گرفتاري.هايشان را برايم تعريف و از من درخواست وام و كمك مي.كردند.
در ادامه تحقيقات، كارآگاهان تعداد 10 نفر از مالباختگان را در شهرهاي مختلف كشور شناسايي كردند و معلوم شد از هريك از اين افراد مبالغي بين 3 تا 10 ميليون تومان به بهانه گرفتن وام و كارمزد و رشوه كلاهبرداري شده بود.
مالباختگان بعد از حضور در پايگاه نهم از اينكه چرا به اين راحتي به ادعاهاي متهم اطمينان كرده.اند گفتند: داراي مشكلات متعدد و نياز شديد مالي بوده و در مراجعات به مؤسسات متعدد مالي و اعتباري براي گرفتن وام به علت نداشتن مدارك مورد درخواست اين مؤسسات يا عدم پرداخت وام موفق به گرفتن وام نشده بوديم.
سرهنگ كارآگاه حسين عباسچيان، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: با توجه به احتمال كلاهبرداري.هاي بسيار ديگر از سوي اين فرد، بازپرس پرونده با درخواست انتشار بدون پوشش تصوير متهم در جرايد موافقت كرده است. لذا از تمام مالباختگان در استان.هاي مختلف كه توسط اين متهم از آنان كلاهبرداري شده است دعوت مي.شود براي تشكيل پرونده و پيگيري موضوع به پايگاه نهم آگاهي شهرري يا شعبه پنجم بازپرسي دادسراي شهرري مراجعه يا با شماره تلفن 73948281 تماس بگيرند.
سرهنگ عباسچيان با هشدار به شهروندان گفت: همواره افراد شياد، سودجو و كلاهبردار در كمين افراد ساده.اي هستند كه مشكلات زيادي دارند و با فريب و نيرنگ خود را وابسته به ارگان.هاي مختلف دولتي معرفي كرده و با ادعاي اينكه مي.توانند برايشان كاري انجام دهند، اقدام به كلاهبرداري از اين افراد ساده.لوح مي.كنند و نه.تنها مشكلي از مشكلاتشان حل نمي.شود بلكه مي.بايست تاوان اين اشتباه خود را با ميليون.ها تومان پولي كه اغلب با قرض و نزول كردن تهيه مي.كنند بپردازند.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: